logoverde   Xunta

Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

ACTIVIDADES de reforzo, recuperación de materias pendentes, etc ...

Pendentes BAC 1    
Actividades de recuperación ESA (antigas) Módulo 1
Módulo 3
Resumes ESA (antigos) Módulo 1
Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
ESO Boletíns de actividades: pendentes
Actividades de reforzo
Traballando competencias