logo   Xunta

Páxina Web do IES As Telleiras de Narón  

 

Área científico matemática Área linguística Área social, plástica e visual

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

GREGO DEBUXO

EDUCACIÓN FÍSICA

LATÍN ECONOMIA

FÍSICA E QUÍMICA

LINGUA CASTELÁ

 FILOSOFÍA

MATEMÁTICAS

LINGUA GALEGA

MÚSICA

PCPI MADEIRA

LINGUA INGLESA
  RELIXIÓN CATÓLICA
TECNOLOXÍA LINGUA FRANCESA  XEOGRAFÍA E HISTORIA