Este cd contén informacións adicionais
respecto os cuadernos de Orientación:

As notas de corte e número de prazas do curso 2011-12
das universidades españolas.

Exames, criterios e solucións das últimas convocatorias de Selectividade (2001-2011)

A Guía do Sistema Universitario Galego (2011)

A Guía práctica do estudantado da
Universidade de Santiago de Compostela

A Guía do estudiante da
Universidade da Coruña

Os folletos informativos editados pola Xunta
sobre todas as familias da Formación Profesional (2012)l

O catálogo de validacións da Formación Profesional na Universidade

As distintas bolsas ás que poden acceder os alumnos na Universidade