A continuación tes información sobre:

 

·                    Estrutura da proba

·                    Calendario das PAU 2011

·                    Horario das PAU

·                    Procedemento de reclamacións

·                    Nota de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de Grao

·                    Adscrición das materias de modalidade ás ramas de coñecemento

·                    Valores de ponderación das materias de modalidade

·                    Exames, criterios e solucións das últimas convocatorias de Selectividade (2001-2011)