A árbore como ser vivo

Mural no que se representa de maneira esquemática como se desenvolven as funcións de nutrición, relación e reprodución nas árbores.

Posibles preguntas para avaliar a comprensión do traballo ou para reflexionar sobre o mesmo:

    a) A árbore nútrese: que substancias precisa para fabricar o seu alimento?
    b) A árbore relaciónase; pon algún exemplo de como responde a un estímulo
    c) A reprodución das árbores: o embrión da nova planta atópase dentro da semente; en que parte da flor se desenvolve a semente? De onde proceden os tecidos que forman o froito?

Traballo elaborado por alumnado de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato.