De musgos y otras plantas de Brión

Este traballo realizado polo alumando de 2º ESO na materia de Lingua Castelá vincúlase especialmente ao estudo do léxico, ortografía e gramática.
Cuando estudamos os campos semánticos e as familias léxicas,  detivémonos nos nomes de árbores e plantas. Voluntariamente, realizaron traballos.

Adxuntamos un deles:

Plantas y árboles.

Posibles preguntas para avaliar a comprensión do traballo ou para reflexionar sobre o mesmo:

Una vuelta por la exposición.