Autopías

De novo estamos aquí cun novo número de Autopías. "Autopía", etimolóxicamente é  - ("non"), máis οὐ, ("non"), máis τόπος ("lugar"). Por tanto é a negación da negación, e dicer, a afirmación da posibilidade de realización da utopía.