Páxina 26

Cuadro de texto:

O RONSEL DO PAROLEIRO

II EDICIÓN DO CONCURSO AULAS SOSTIBLES

 

Que é unha aula “sostible”?

1. O xurado valora:

· Limpeza de mesas e cadeiras.

· Uso eficiente da luz eléctrica.

· Evitar fugas de calor cando usamos a calefacción.

· Uso das bandexas e colectores de papel.

· Taboleiros de anuncios ordenados .

Outras iniciativas propias de cada grupo en busca da sostibilidade e de aulas máis acolledoras.

 

No curso 08-09 resultou gañador o grupo de 1º de ESO. O premio consistiu nunha xornada nas ILLAS CÍES.