Páxina 8

Cuadro de texto:

O RONSEL             

 

No segundo trimestre púxose en marcha o semáforo sostible nas aulas e corredores do centro. Esta acción consistiu na colocación de gormets nos interruptores para sinalar cun código de cores a eficiencia de cada un deles:

 

- Gomet verde: é o dos tubos máis eficientes (pola súa situación son os que mellor iluminan).

- Gomet laranxa: deberíase activar no caso de que fosen insuficientes os anteriores.

- Gomet vermello: só o premeríamos cando a falta de luz o fixera necesario a pesar de estar acesos os demais.

.