Sinto….

Sinto que son unha nube,
sinto que son o sol.
 Sinto que non vexo

 Non son.

  Cando sinto, sinto.
  Cando vexo, vexo.
    Se serei … serei
     pero se non, non.

Sentirei cando ti sintas,
  verei cando ti vexas.
   Sentirei, sentirei …
  cando eu queira.

 

                                                                     Sarai Pico

Nº 11

Páxina 27