Páxina 28

O RONSEL             

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dona soidade

Soidade que fai chorar.
Soidade que fai pensar.
Soidade que fai voar.
Ela sempre ha de voltar.

Soidade que está presente.
Soidade que pouco fala
E que tampouco cala.

Todos marchan, ela queda.
Todos morren, ela medra.
Todos calan, ela fala.
E así, sen piedade,
Visita a soidade.

 

                                                                     J. Carlos García