DAMOS UNHA VOLTA POR EUROPA?

 

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI DO IES DE FENE

O programa Leonardo da Vinci, está dirixido para atender as necesidades de ensinanza e aprendizaxe de todos os participantes na educación e formación profesional, forma parte do programa de aprendizaxe permanente xunto con outros programas como Comenius, Erasmus e Grundtvig.

Entre outras accións o programa Leonardo concede unhas becas de mobilidade para realizar prácticas en empresas ou en centros de formación en outros países da Unión Europea, dirixidos a alumnos de Ciclos Formativos de Grado Medio e a persoas que se atopen no mercado laboral.


            
Para solicitar unha beca de mobilidade, os alumnos deberán poñerse en contacto co coordinador ou coordinadora de proxectos europeos do centro. É importante advertir que estas becas débense solicitar a un ano vista, co cal os alumnos de ciclos deberán empezar os trámites no primeiro curso para poder facer as prácticas en centros de traballo (FCT) ao ano seguinte.


            
Realizar os trámites con tanta antelación é necesario porque a coordinadora ou coordinador teñen que buscar no país de destino un socio colaborador, neste caso un centro de ensinanza de formación profesional, para facer as xestións tanto de búsqueda de empresa como para nomear un profesor que sexa o titor de esas prácticas.


A experiencia que temos no noso IES,  tanto deste ano como dos anteriores é a seguinte:

· Beca Leonardo de mobilidade para alumnos (convocatoria 2010). O colaborador foi un centro de formación profesional polaco: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1.

* 2 alumnos do ciclo medio de mantemento electromecánico de maquinaria e conducción de liñas do CIFP FENE estiveron traballando 1 mes en Varsovia na empresa FESTO (multinacional alemana que fabrica compoñentes neumáticos).

* 16+16 alumnos do Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 (4 da especialidade de mecatrónica e 12 da especialidade de informática) estiveron traballando 3 semanas no mes de outubro dos anos 2010 e 2011 en empresas de Fene, Ferrol, Neda, Narón e A Coruña.

 

En ámbolos dous casos organizouse un programa de actividades cultural paralelo á execución das prácticas, por exemplo, no caso dos alumnos polacos debemos destacar que visitaron Santiago, A Coruña, Ferrol e Costa da Morte (Fisterra e máis Ézaro). Queremos agradecer o papel do Concello de Fene que apoiou tódalas actividades desenvolvidas polo centro educativo a este respecto: recepción oficial ós alumnos no centro educativo, visita ao Concello, acto de clausura no salón de actos do mesmo, organización dunha visita guiada ao Museo Naval de Ferrol e ás instalacións de Navantia Fene.