Xosé María Álvarez Blázquez

WebQuest ESO

(Tecnoloxía-Informática, Lingua e Literatura Galega e

Xeografía e Historia-Ciencias Sociais)

Deseñada por

IES Afonso X O Sabio (Cambre)

biblioafonso@gmail.com

IES de Fene (Fene)

osegreldopenedo@gmail.com

Adaptación e Tradución ao Galego polos Equipos das Bibliotecas Escolares

"O Bosque Animado" e "O Segrel do Penedo"

Adaptación e tradución ao castelá por Isabel Pérez Torres
según a plantilla da WebQuest Page e co permiso de Bernie Dodge