6.- CONCLUSIÓN

O docente debaterá co alumnado, ao remate desta actividade, os aspectos positivos e os defectos detectados así como as posibles melloras a introducir nesta WebQuest. Nesta liña poderase repartir unha ficha de autoavaliación sobre a mesma. 

 

Return to the Beginning