4.- RECURSOS A EMPREGAR

a.- O Día das Letras Galegas e Real Academia da Lingua Galega

- http://www.realacademiagalega.org

 

b.- Vida e Obras de Uxío Novoneyra

- http://www.uxionovoneyra.com/

- http://www.bvg.udc.es/

- http://gl.wikipedia.org/

 

c.- A Galicia da súa época.

- http://www.xunta.es/galicia2003/es/02_04_02.htm

- http://www.galespa.com.ar/cronoloxia.htm

 

7.- Créditos

Imaxes atopadas en:

Asociación Escritores Lingua Galega

Commons Wikimedia

Fotografía de Galicia

Fotolibre.net            

Todos os materiais utilizados nesta webquest son con fins educativos. En caso de infrinxir algún copyright, rogamos nolo comuniquen e serán  retirados.

O noso agradecemento a todos os propietarios das páxinas coas que enlaza esta WebQuest

Return to the Beginning