Novas

 

 PROBAS ACCESO Á UNIVERSIDADE

 
 
 
Guía do Sistema Universitario de Galicia
Ver
 
RESULTADOS AVALIACIÓNS CURSO 2010-2011

1ª Avaliación

2ª Avaliación

Avaliación Ordinaria

 Avaliación Extraordinaria

 
Libros de texto para o curso 2011-2012
Ver
 
Calendario escolar curso 2011-2012
Ver
 
Orde, do 24/06/08, polo que se desenvolve a ordenación e o currículo do bacharelato
 
Decreto, do 19/06/08, polo que se establece a ordenación e o currículo do bacharelato
 
Orde, do 7 de abril de 2008, pola que se regula o réxime de permisos e licenzas do persoal docente
Abrir arquivo
 
Orde, do 21/12/07, polo que se regula a avaliación na Educación Secundaria Obrigatoria

Abrir arquivo

 
Decreto, do 13/07/07, polo que se regulan as ensinanzas da Educación Secundaria Obrigatoria
Orde, do 06/09/07, polo que se desenvolve a implantación da Educación Secundaria Obrigatoria

Abrir arquivo