Proxecto Lector

I.E.S. de Teis 2007-09

Animación á lectura

Xogos de lecturas

Book Crossing
Videoxogo e lectura
Ler dáche mais
Letras Manía
Redes sociais de lectura
Entre libros
Dinámicas de animación a la lectura
 
Recomendacións de lecturas
Lecturas do I.E.S. de Teis
S.O.L.
Andel
Guía de letras
Club de lectura virtual
Libros clásicos
Lecturas en línea
Coñecer ao autor
Leer.es
Plec
Praza das letras
Buscadores de libros
Recomendacións e recursos en galego
 
Lecturas dixitais
Un mar de historias
Mentiras
Los dados de la vida
Ler libros podería ser así
Lectura dixital
Prensa dixital
 
Lecturas multimedia
Viaje definitivo
Cuentovoz
La gran ola
Lectura y televisión
Mediatecas
 
Proxecto lector

Bibliotecas virtuais

Biblioteca Instituto Cervantes

Biblioteca virtual galega
Google libros
Bibliotecas virtuais
Bibliotecas escolares
Poesía en español
Antoloxía poética multimedia
LG3
 
Vídeos sobre lectura