EXAME DE PENDENTES FILOSOFÍA 1º BACHARELATO: Datas, Contidos mínimos e estrutura do Exame. CURSO 2019-2020.

Publicado o 5 Decembro, 2019 na sección Filosofía por Fernando

DATAS.

Os exames se realizarán nas seguintes datas:

Xoves 13 de febreiro de 2020 de 10,40 h. a 12,00 h.

Xoves 23 de abril de 2020 de 10,40 h. a 12,00 h.

Se se aproba o primeiro exame non será necesaria a realización do segundo

CONTIDOS MÍNIMOS.

1)- Orixe da Filosofía.

- O paso do mito ao logos.

- Os tipos de saberes.

- O saber filosófico e as súas características diferenciadoras.

2)- Coñecemento e verdade.

- O coñecemento humano: sensible e racional ou intelixible.

- Teorías filosóficas do coñecemento e límites.

- O coñecemento científico: - características da ciencia

- clasificación das ciencias

- os métodos das ciencias

- O problema da verdade e as interpretacións filosóficas

3)- O proceso evolutivo do ser humano: hominización e humanización.

- Teorías evolutivas

- Natureza e Cultura

- Posturas ante a diversidade cultural: etnocentrismo, relativismo, universalismo, interculturalismo.

4)- Filosofía política; principais teorías políticas:

- A xustiza segundo Platón

- O convencionalismo nos sofistas

- As teorías contractualistas: Hobbes, Locke e Rousseau

5)- Lóxica:

- Formal: formalización de enunciados e táboas de verdade

  • Informal: as falacias

ESTRUTURA DO EXAME.

- Desenvolver 3 cuestións temáticas. ( 2 puntos cada unha)

- Formalizar un argumento e elaborar a súa táboa de verdade. ( 2 puntos)

- Identificar unha serie de falacias da lóxica informal ( 2 puntos )

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo