http://www.edu.xunta.es
Bienvenido
Usuario:

Contraseña:


Recordarme

[ ]
Oferta educativa
en Xoves, 01 Setembro 2011
por Xabi Lista del autor
en CENTRO
Clicks: 2910


No instituto impártense as seguintes ensinanzas:
 • Educación Secundaria Obrigatoria
 • Bacharelato LOE:
  • Ciencias e Tecnoloxía
   • 1º BAC:
    • Matemáticas I
    • Física e Química
    • Tecnoloxía Industrial I
    • Debuxo Técnico I
    • Bioloxía
   • 2º BAC
    • Matemáticas II
    • Física
    • Química
    • Bioloxía
    • Tecnoloxía Industrial II
    • Debuxo Técnico II
    • Métodos Estatísticos
    • Electrotecnia
  • Humanidades e Ciencias Sociais
   • 1º BAC
    • Latín I
    • Grego I
    • Historia do Mundo Contemporáneo
    • Economía
    • Matemáticas aplicadas ás CC.SS.
   • 2º BAC
    • Latín II
    • Grego II
    • Historia da arte
    • Matemáticas aplicadas ás CC.SS.
    • Economía e Administración
  • Optativas:
   • 1º BAC
    • Música
    • T.I.C.
    • Francés I
    • Antropoloxía
   • 2º BAC
    • Literatura Galega do século XX
    • Francés II
 • Ciclo Formativo de Grao Superior de Industrias AlimentariasProgramas especiais

 • Proxecto Abalar (aulas de 1º e 2º de ESO con ordenadores para cada alumno e para o profesor, e con encerado dixital interactivo; servidor de recursos educativos no centro)
 • Seccións Bilingües de Música e de Ciencias sociais, xeografía e historia en inglés en 3º e 4º de ESO

Espazos
 • Planta do ciclo de industrias alimentarias
 • 1 aula de plástica
 • 2 aulas de música
 • 2 talleres de tecnoloxía con aula de informática integrada
 • 2 aulas de informática xerais
 • 1 aula de informática do ciclo superior
 • Laboratorio de ciencias
 • Laboratorio de física
 • Laboratorio de química
 • 11 aulas con pizarra dixital interactiva
 • Ximnasio
 • Polideportivo cuberto
Web basada en e107, baixo os termos de GNU Licencia GPL.
Tradución do xestor CMS ó galego por Marta Pérez Murado, Carlos Vilaboa Díaz, Xabier Díaz Fernández e Dolores Varela Salgueiro

IES Leiras Pulpeiro R/ Orquídea, 45 Lugo Tlf: 982-203427 Fax: 982-203486
Email: ies.leiras.pulpeiro©edu.xunta.es Webmaster: webmaster.leiras©gmail.com