http://www.edu.xunta.es
Bienvenido
Usuario:

Contraseña:


Recordarme

[ ]
CALENDARIO ADMISIÓN PARA O CURSO 2014-2015
en Luns, 17 Febreiro 2014
por Íñigo Barreiro Lista del autor
en NOVAS > Centro - Novas
Clicks: 815


CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA EN ESO E BACHARELATO PARA O CURSO ESCOLAR 2014/2015:

1. Reserva de praza no centro de orixe (exclusivo para o alumnado dos centros adscritos CEIP de Casás e CEIP Menéndez Pelayo): 1-15 de febreiro.

2. Data do sorteo público de letra de prioridade dos apelidos a efectos de desempate: 26 de febreiro.

3. Publicación de postos escolares vacantes: 19 de febreiro.

4. Presentación da solicitude de admisión (para alumnado procedente doutros centros ou alumnado dos anteditos centros adscritos que non solicitaran a reserva no prazo indicado): 1-20 de marzo.

5. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo (só no caso de houber maior número de solicitudes que de prazas ofertadas): 24 de marzo-3 de abril.

6. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.

7. Reclamacións ás listaxes provisionais: até o 30 de abril.

8. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.

9. Formalización da matrícula en ESO e bacharelato: 25 de xuño-10 de xullo.

10. Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO e bacharelato: 1-10 de setembro.


Web basada en e107, baixo os termos de GNU Licencia GPL.
Tradución do xestor CMS ó galego por Marta Pérez Murado, Carlos Vilaboa Díaz, Xabier Díaz Fernández e Dolores Varela Salgueiro

IES Leiras Pulpeiro R/ Orquídea, 45 Lugo Tlf: 982-203427 Fax: 982-203486
Email: ies.leiras.pulpeiro©edu.xunta.es Webmaster: webmaster.leiras©gmail.com