CICLOS FORMATIVOS:

Actualmente o IES Leliadoura oferta os seguintes Ciclos Formativos:

  Ciclos de Grao Medio:
    Xestión Administrativa
    Ciclos de Grao Superior:
    Administración e Finanzas
Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas
Administración de Sistemas Informáticos

Documentos Relacionados:

  • Presentación: "A Barbanza" Mares de formación