CURSO 1970 - 1971

ALUMNADO

ALUMNOS OFICIAIS:

ENSINANZA DIURNA:

1º A Femenino:

 • 1. Álvarez Iglesias, Filomena
 • 2. Ameijeiras Ferro, Mª Carmen
 • 3. Arca García, Mª Pilar
 • 4. Bahamonde Sanluis, Mª Jesusa
 • 5. Barcala Cerviño, Rosa
 • 6. Barcala Rego, Erundina
 • 7. Bergueiro Bernárdez, Mª Esther
 • 8. Bernardo Sanmartín, Mª Pilar
 • 9. Blanco Torrado, Mª Carmen
 • 10. Brea López, Mª Pilar
 • 11. Calviño Casanova, Filomena
 • 12. Camba Castro, Dolores
 • 13. Campos Puente, Carmen
 • 14. Caramés Cerviño, Mª Carmen
 • 15. Castro Blanco, Mª Rosa
 • 16. Cordido Iglesias, Teresa
 • 17. Cortés Baños, Mª Dolores
 • 18. Cruceiro Carballo, Mª Consuelo
 • 19. Coutinho Villanueva, María
 • 20. Couto Ngueiras, Carmen
 • 21. Couto Torres, Mª Carmen
 • 22. Durán Andujar, Rosa Mª
 • 23. Durán Reino, Mª Dolores
 • 24. Fandiño Calvo, Mª Jesús
 • 25. Faraldo Rodríguez, Mª Carmen
 • 26. Fernández Martínez, Gemma
 • 27. Fernández Silva, Josefina
 • 28. Ferro Pardal, Alexandra
 • 29. Fidalgo Pereiras, Purificación
 • 30. Filloy Chao, Mª Teresa
 • 31. Fondevila López, Mª Pilar

1º B Femenino:

 • 1. Fuente Loureiro, Mª Delfina
 • 2. Gandasegui Barreiro, Mª Amparo
 • 3. García Cabanas, Mª Elena
 • 4. García Sueiro, Aurora
 • 5. González Montoto, Carmen
 • 6. Iglesias Rosende, Manuela
 • 7. Iglesias Villanueva, Milagros
 • 8. López Beiras, Mª Carmen
 • 9. López Eirin, Carmen
 • 10. López Goldar, Consuelo
 • 11. López Lorenzo, Mª Carmen
 • 12. López Varela, Mª Carmen
 • 13. López Vilaboa, Emilia
 • 14. Loureiro Andujar, Elvira
 • 15. Martín-Forero Buendía, Mª José
 • 16. Martínez Sánchez, Mª Nieves
 • 17. Mato Marque, Mª Pilar
 • 18. Mazas Matalobos, Mª Milagros
 • 19. Miranda Carballo, Elisa
 • 20. Nebra Collazo, Herminia
 • 21. Neira Pernas, Mª Isabel
 • 22. Nogueira Valladares, Beatriz
 • 23. Novoa Valiñas, Mª Estrella
 • 24. Parada García, Mª Esther
 • 25. Parada García, Milagros
 • 26. Pena Filloy, Josefa
 • 27. Pena Míguez, Mª Isaura
 • 28. Pena Montoto, Consolación
 • 29. Pereiras Rey, Josefa
 • 30. Pereiro Moure, Mª Isabel

1º C Femenino:

 • 1. Pérez Cerviño, Otilia
 • 2. Picallo Castro, Dolores
 • 3. Picallo Fuentes, Mª Cristina
 • 4. Piñeiro Brey, Elvira
 • 5. Porta Martínez, Ruth Mª
 • 6. Puente Cruceiro, Esther
 • 7. Ramos Durán, Concepción E.
 • 8. Ramos Moreira, Mª Andrea
 • 9. Raposo Brea, Angeles
 • 10. Raposo Brea, Concepción
 • 11. Rey Bernárdez, Dolores
 • 12. Rey Blanco, Inés
 • 13. Rivero Portela, Mª Esther
 • 14. Rodríguez Rey, Mª Isabel
 • 15. Rodríguez Rodríguez, Isabel
 • 16. Rozados Pichel, Mª Carmen
 • 17. Rozados Troitiño, Ana Teresa
 • 18. Sanmartín Bernárdez, Carmen
 • 19. Sanmartín Rey, Montserrat
 • 20. Sieiro Nogueira, Mª Luisa
 • 21. Souto Pereiras, Julia
 • 22. Suárez Dono, Mª Isabel
 • 23. Suárez Sueiro, Mª Jesús
 • 24. Suárez Varela, Isabel
 • 25. Torres Chedas, Ana Mª
 • 26. Touceda Ribadeo, Mª Pilar
 • 27. Troitiño Goldar, Mª
 • 28. Valcárcel Mato, Rosario
 • 29. Varela Villar, Mª Begoña
 • 30. Vidal Fontenla, Paz

1º D Masculino:

 • 1. Andrade González, José Manuel
 • 2. Barrios Gañete, Manuel Ángel
 • 3. Barros Santaló, Julio Antonio
 • 4. Blanco Pérez, Julio
 • 5. Blanco Valdés, Germán
 • 6. Blanco Valdés, Juan Luís
 • 7. Boiso Palacio, Antonio Luís
 • 8. Brea Ramos, Arturo
 • 9. Brey Eyo, Gonzalo
 • 10. Budiño Tarrío, José Manuel
 • 11. Cacheiro Cardona, José Manuel
 • 12. Campos Pintor, José Carlos
 • 13. Canicoba Figueiras, Manuel
 • 14. Carbajal García, Alfonso
 • 15. Carballo Louzao, Benigno
 • 16. Carballo Pena, Vicente
 • 17. Carracedo Fandiño, Antonio
 • 18. Carracedo Rodríguez, Manuel
 • 19. Casanova Bermúdez, Carlos
 • 20. Castaño García, Javier
 • 21. Castaño García, Luís
 • 22. Castedo Matalobos, Jorge Juan
 • 23. Castro Costa, Jesús
 • 24. Cid Novoa, José Antonio
 • 25. Cid Novoa, Julio
 • 26. Costa Malagón, Herminio
 • 27. Costa Sangiao, Daniel
 • 28. Coto Souto, Javier
 • 29. Chacón Castro, Manuel
 • 30. Chao Pazos, José
 • 31. Domínguez Fernández, José
 • 32. Donado Campos, Francisco Javier
 • 33. Dono López, Martín
 • 34. Durán Hermida, José Juan
 • 35. López Barreiro, Luís Manuel
 • 36. Porto Taboada, Juan
 • 37. Rivas Fernández, Cándido Javier

1º E Masculino:

 • 1. Dorelle Miras, Vicente
 • 2. Durán Gestoso, Enrique
 • 3. Durán Mejuto, Jesús
 • 4. Durán Villar, José Manuel
 • 5. Fernández Castro, Gerardo Antonio
 • 6. Fernández Coto, Carlos Enrique
 • 7. Fernández Rivas, Jesús Manuel
 • 8. Figueiras Pena, José Luis
 • 9. Fuentes Porto, Carlos
 • 10. Fuentes Tato, Manuel
 • 11. García Bernárdez, José Manuel
 • 12. García Fernández, Rafael
 • 13. González Paradela, Germán
 • 14. Iglesias Coto, José Manuel
 • 15. Leis Carlés, Juan José
 • 16. López Dono, Carlos
 • 17. López López, Antonio
 • 18. López Viglerio, Serafín
 • 19. López Vilaboa, Juan
 • 20. Loureiro López, Francisco Javier
 • 21. Magariños Constenla, Santiago
 • 22. Martínez García, Manuel
 • 23. Martínez Martínez, José
 • 24. Martínez Puga, Jesús
 • 25. Meilán Cabaleiro, Ramiro
 • 26. Montero Neira, José Luís
 • 27. Neira Olive, Manuel
 • 28. Nogueira Tallón, Jesús
 • 29. Nogueira Villar, José Manuel
 • 30. Otero Prado, Nicanor
 • 31. Peroja Moure, Manuel
 • 32. Picallo Ferreiro, Manuel
 • 33. Pichel Fernández, José Mª

1º F Masculino:

 • 1. Pombo Pombo, Manuel
 • 2. Porto Rico, Juan José
 • 3. Pose López, Antonio
 • 4. Puente de la Iglesia, Alfonso
 • 5. Puente Míguez, José Manuel
 • 6. Rey Pereiras, José Manuel
 • 7. Rey Quinteiro, Óscar Manuel
 • 8. Rey Seijas, Martín
 • 9. Rey Valiñas, José Antonio
 • 10. Rey Vicente, Manuel
 • 11. Rivadulla Fernández, Juan Antonio
 • 12. Rodríguez Vázquez, Alejandro R.
 • 13. Rozados Fernández, Jesús
 • 14. Sanmartín Fernández, José Manuel
 • 15. Santos Brea, José Manuel
 • 16. Seijo Pastor, Marcos Tarsicio
 • 17. Silva Carbón, Manuel Ángel
 • 18. Sola André, Manuel
 • 19. Suárez Couto, José Fernando
 • 20. Tarrío Cerviño, Julio
 • 21. Tarrío Diéguez, Manuel
 • 22. Tejo Ortega, Manuel
 • 23. Torrado Barreiro, Ramiro
 • 24. Torres Pereiras, José Antonio
 • 25. Torres Souto, Francisco Javier
 • 26. Torres Vila, José Arturo
 • 27. Vázquez Penas, José Angel
 • 28. Vázquez Sanmartín, Manuel
 • 29. Vilariño Villar, José Luís
 • 30. Villanueva Soto, José Luís
 • 31. Zas Silva, Federico

2º A Femenino:

 • 1. Álvarez Barros, Mª Carmen
 • 2. Andujar Vilar, Mª Isabel
 • 3. Arnoso Valdés, Mª Dolores
 • 4. Asorey Brea, Ana Mª
 • 5. Barros Lera, Sira
 • 6. Barros Santaló, Mª Teresa
 • 7. Basteiro Baamonde, Gloria
 • 8. Bouzas Castro, Mª Luz
 • 9. Cabanas Coucheiro, Milagros
 • 10. Calle Blanco, Concepción
 • 11. Camba Castro, Mª Mercedes
 • 12. Caramés Salvador, Mª Carmen
 • 13. Carbón Mato, Inés Magdalena
 • 14. Carracedo Chao, Mª Pilar
 • 15. Coto Ferreiro, María
 • 16. Couceiro Pendas, Rosa Mª
 • 17. Couto Reimóndez, Virginia
 • 18. Durán García, Elena
 • 19. Eyo Ferreiro, Mª Carmen
 • 20. Ferreira Castro, María
 • 21. Filloy Mato, Mª Paz
 • 22. Fuentes Gómez, Mª Josefa
 • 23. Gamallo Varela, Josefina
 • 24. García Puente, Mª Josefa
 • 25. García Puente, Mª Pilar
 • 26. García Vilela, Mª Luisa
 • 27. Goldar Durán, Mª Carmen
 • 28. Gómez Castro, Luisa
 • 29. Iglesias González, Mª Luisa
 • 30. Iglesias Varela, Mª Carmen
 • 31. Iglesias Varela, Mª Pilar
 • 32. Lamas Adán, Concepción
 • 33. Leal Moar, Josefa
 • 34. López Coto, Delicia
 • 35. López Neira, Eva

2º B Femenino:

 • 1. López Ulla, Mª Filomena
 • 2. Loureiro Andujar, Dolores
 • 3. Loureiro Andujar, Mª Carmen
 • 4. Louro Villaseca, Mª Isabel
 • 5. Magariños Pedreira, Mª Esther
 • 6. Matalobos Rivadulla, Josefa
 • 7. Matalobos Rodríguez, Amparo
 • 8. Martín Fernández, Carmen
 • 9. Martín-Forero Buendía, Mª Teresa
 • 10. Mato Porto, Liliana
 • 11. Míguez Castro, Mª Isabel
 • 12. Montero Vecino, Inés
 • 13. Novoa Bermúdez, Mª Alicia
 • 14. Novoa Puente, Mª Adelina
 • 15. Paz Matalobos, Rosa Mª
 • 16. Pazos Orosa, Mª Carmen
 • 17. Pego Rodríguez, Adelina
 • 18. Pintor Seijas, Herminia
 • 19. Porto Puente, María
 • 20. Prado Barros, Mª Jesús
 • 21. Puente Cabalar, Mª Josefina
 • 22. Reimóndez Fernández, Mª José
 • 23. Rey Sobrado, Mª José
 • 24. Riveira López, Mª Isabel
 • 25. Rodríguez Brey, Mª Mercedes
 • 26. Sanmartín Otero, Mª Lourdes
 • 27. Silvares Gómez, Mª Carmen
 • 28. Sola André, María
 • 29. Suárez Dono, Mª Jesús
 • 30. Sueiro Castro, Lucía
 • 31. Tallón Loureiro, Delfina
 • 32. Tallón Loureiro, Mª Paz
 • 33. Varela Iglesias, Marina
 • 34. Vázquez Diéguez, Mª Elena
 • 35. Vilas Durán, Mª Carmen
 • 36. Vilas Soto, Concepción
 • 37. Villanueva Rey, Carmen
 • 38. Villaseca Míguez, Milagros

2º C Masculino:

 • 1. Alvella Mella, Jesús
 • 2. Andión Carballeda, Manuel
 • 3. Araujo López, Gaspar A.
 • 4. Arca Iglesias, José A.
 • 5. Baamonde Cerviño, José R.
 • 6. Barreiro Chao, Manuel
 • 7. Blanco Pérez, Pedro
 • 8. Brea Riveira, Juan M.
 • 9. Cachafeiro Rodríguez, Emilio
 • 10. Campos Puente, Manuel
 • 11. Canabal Barral, José R.
 • 12. Caramés Cerviño, José A.
 • 13. Cardona Constenla, Rafael
 • 14. Carracedo Carracedo, Manuel
 • 15. Casanova Bermúdez, Juan J.
 • 16. Castro Nodar, Manuel
 • 17. Cernadas Durán, José M.
 • 18. Constenla Brea, José R.
 • 19. Chan Escariz, Julio
 • 20. Docampo Brea, José P.
 • 21. Docid Maceira, José M.
 • 22. Dopazo Quintás, Manuel
 • 23. Durán Carbón, Francisco
 • 24. Esmorís Ordóñez, Luís D.
 • 25. Espiñeira Estévez, Manuel
 • 26. Eyo Ferreiro, Jesús
 • 27. Ferradans Moure, Manuel A.
 • 28. Figueiras Expósito, José M.
 • 29. Filloy Chao, Manuel
 • 30. Gálvez Pazos, Arturo
 • 31. García Eirín, José
 • 32. García Expósito, José L.
 • 33. García Rodríguez, Manuel
 • 34. Gestoso López, José
 • 35. Gestoso Mesejo, José M.
 • 36. Gil Sotres, Javier
 • 37. Gómez Ulla, Miguel
 • 38. González Bermúdez, Ramón
 • 39. González Graña, Manuel
 • 40. López Barreiro, José B.
 • 41. Pérez Rivadulla, Víctor
 • 42. Terzado Espiño, Gustavo
 • 43. González Palacios, Pedro Luís

2º D Masculino:

 • 1. González Varela, Andrés
 • 2. González Vilar, Fernando
 • 3. Guimarey Arca, José A.
 • 4. Hermida Iglesias, Manuel A.
 • 5. López Quinteiro, José M.
 • 6. Maceda Nuñez, Arístides
 • 7. Magán Torres, Manuel
 • 8. Marque Marque, Manuel J.
 • 9. Neira Collazo, Fernando
 • 10. Nogueira Neira, Francisco
 • 11. Novoa Bermúdez, Gonzalo
 • 12. Novo Pampín, José J.
 • 13. Otero Maneiro, José M.
 • 14. Parcero López, Ángel M.
 • 15. Pazos Baños, Francisco
 • 16. Pazos Festa, José L.
 • 17. Pazo Maside, José C.
 • 18. Pereiras Gómez, José
 • 19. Pérez Cerviño, José A.
 • 20. Pisos Sanmartín, José M.
 • 21. Porto Andión, Alejandro
 • 22. Porto Mato, José Ig.
 • 23. Prieto Requeijo, José Fco.
 • 24. Reboredo Baños, Josçe M.
 • 25. Rodríguez Gómez, José
 • 26. Rodríguez Regueiro, Félix
 • 27. Sangiao Magariños, Manuel
 • 28. Sangiao Puente, Manuel
 • 29. Sanmartín Carbón, Pelayo J.
 • 30. Sanmartín Enríquez, Juan J.
 • 31. Sánchez Luces, Ricardo
 • 32. Sanjuas Mera, Jesús
 • 33. Seijo Pastor, Juan L.
 • 34. Sieiro Nogueira, Manuel
 • 35. Tato Ramos, José M.
 • 36. Torres Liste, Manuel
 • 37. Vázquez Lodeiro, Agustín

3º A Femenino:

 • 1. Ares Castro, Mª Esther
 • 2. Baloira Nogueira, Mª Carmen
 • 3. Barreiro Iglesias, Mª Carmen
 • 4. Barreiro Rodríguez, Mª Rosa
 • 5. Barros Lera, Mª Asunción
 • 6. Blanco Pazos, Mª Asunción
 • 7. Bouzada Diéguez, Mª Isabel
 • 8. Campos Estévez, Mª Teresa
 • 9. Campos Villar, Josefa
 • 10. Carbón Valcárcel, Mª Jesús
 • 11. Carracedo Fandiño, Mª Dolores
 • 12. Carracedo Sanmartín, Mª Carmen
 • 13. Constenla Chao, Josefina
 • 14. Cruceiro Durán, Mª Isabel F.
 • 15. Chacón Aboy, Mª Carmen
 • 16. Chacón Varela, Digna
 • 17. Díaz Conde, Olga
 • 18. Docampo Brea, Mª Heriberto
 • 19. Docampo Torres, Mª Consuelo
 • 20. Durán Bernárdez, Mª Concepción
 • 21. Durán Louzao, Dolores
 • 22. Fandiño Espiño, Mª Elisa
 • 23. Fernández Gestoso, Mª Teresa
 • 24. Fernández Martínez, Mª Nieves
 • 25. Fojo Pardar, Mª Luisa
 • 26. Fondevila Morales, Josefina
 • 27. Fraga Rivas, Mª José
 • 28. Fuentes Daparte, Rosario
 • 29. Gañete Iglesias, Marina
 • 30. García Limia, Mª Josefa
 • 31. García Rodríguez, Mª Pilar
 • 32. García Sanmartín, Dolores
 • 33. Garea Valiñas, Mª Pilar
 • 34. Gómez Moure, Margarita
 • 35. De la Iglesia Méndez, Mª José
 • 36. Lamiño Prado, Mª José
 • 37. Luna Barros, Mª Carmen

3º B Femenino:

 • 1. Martínez García, Mª Mercedes
 • 2. Mato Oliveira, Mª Jesús
 • 3. Mato Porto, Mª Carmen
 • 4. Mejuto Moimenta, Inés
 • 5. Míguez Baamonde, Socorro
 • 6. Neira Tato, Mª Esther
 • 7. Orrea Brea, Mª Socorro
 • 8. Otero Carbón, Mª Carmen
 • 9. Paseiro García, Mª José C.
 • 10. Pedreira Bergueiro, María
 • 11. Pereira Mosquera, Mª Flora
 • 12. Picallo Ferreiro, Mª Carmen
 • 13. Picallo Fuentes, Mª Carmen
 • 14. Picallo Ruzo, Manuela
 • 15. Porto Carballo, Erundina P.
 • 16. Puente Durán, Mª Pilar
 • 17. Ribadeo Barros, Elvira
 • 18. Rodríguez Fernández, Elena
 • 19. Rodríguez Pereira, Mª Carmen
 • 20. Rodríguez Prada, Mª Pilar
 • 21. Rodríguez Rodríguez, Carmen L.
 • 22. Sánchez Luces, Mª Victoria
 • 23. Sanmartín Enríquez, Mª Dolores
 • 24. Sanmartín Muñiz, Mª Victoria
 • 25. Señoran Sanatorum, Belén
 • 26. Simón Pena, Manuela
 • 27. Sola André, Margarita María
 • 28. Souto Cambre, Mª José
 • 29. Souto Rodríguez, Mª Virtudes
 • 30. Tafalla Ramos, Mª Josefa
 • 31. Temes Otero, Ana Mª
 • 32. Terceiro Riveira, Mª Carmen A.
 • 33. Troitiño Sánchez, Carmen
 • 34. Valcárcel Fortes, Mª Carmen
 • 35. Varela Vinseiro, Mª Josefa
 • 36. Vázquez Carro, Mª José
 • 37. Vázquez Quintáns, Mª Olga A.
 • 38. Vilas Villar, Mª José
 • 39. Villamor Varela, María
 • 40. Villanueva Rey, Elena
 • 41. Vizoso Saborido, Mª José

3º C Masculino:

 • 1. Abalo Torres, Enrique
 • 2. Aller Camiña, Ramón E.
 • 3. Álvarez García, Ramiro M.
 • 4. Arca Pichel, Ramiro
 • 5. Barral Fernández, José A.
 • 6. Becerra Sueiro, Constante
 • 7. Bede García, José M.
 • 8. Bermejo Troitiño, Nicanor
 • 9. Bernárdez Carollo, José
 • 10. Blanco Rivadulla, Jaime
 • 11. Blanco Valdés, Roberto L.
 • 12. Brea Bermejo, José
 • 13. Cachafeiro Balseiros, Manuel
 • 14. Campos Pena, Pedro
 • 15. Canabal Muras, Juan M.
 • 16. Caramés Cajide, José M.
 • 17. Carbia Fojo, José L.
 • 18. Carracedo Abeledo, Jorge L.
 • 19. Castedo Matalobos, Manuel A.
 • 20. Coto Rosende, Manuel
 • 21. Coto Souto, José L.
 • 22. Chacón Castro, José S.
 • 23. Chao Pazos, Antonio
 • 24. Esmorís Blanco, Manuel A.
 • 25. Fandiño Feros, Arturo
 • 26. Fernández Castro, Laurentino
 • 27. Galego Silva, Manuel
 • 28. García Diéguez, Manuel
 • 29. García Pedrosa, José L.
 • 30. González Espiño, José L.
 • 31. González González, José M.
 • 32. Guimarey Ameijeiras, Jesús A.
 • 33. Iglesias Vázquez, César

3º D Masculino:

 • 1. Lagares Carballo, José M.
 • 2. López Quelle, Gonzalo
 • 3. Loureiro Rodríguez, Carlos
 • 4. Maceira Cerviño, José M.
 • 5. Magariños López, Jesús J.
 • 6. Miranda Miranda, Benigno J.
 • 7. Mosteiro Dono, Manuel
 • 8. Neira Fontenla, Juan Carlos
 • 9. Ogando Salgueiro, José R.
 • 10. Paz López, Salvador
 • 11. Pena Fernández, Francisco
 • 12. Pereira Mosquera, Luis C.
 • 13. Piso Vázquez, Jesús
 • 14. Porta Martínez, Jorge
 • 15. Portas Sánchez, José M.
 • 16. Porto Taboada, José J.
 • 17. Puente Constenla, Juan A.
 • 18. Rego Rodeiro, Manuel
 • 19. Rey Bermejo, Manuel A.
 • 20. Rey Pacheco, Manuel
 • 21. Rey Sanmartín, Franciso J.
 • 22. Rodríguez Ameijeiras, Carlos A.
 • 23. Rodríguez Fandiño, Ramón
 • 24. Rodríguez Novoa, José F.
 • 25. Sande Ferro, José F.
 • 26. Sanmartín Gómez, Manuel
 • 27. Sanmartín Rey, Manuel
 • 28. Tafalla Ramos, Cándido
 • 29. Torrado Renda, Enrique
 • 30. Uzal Campos, Alfonso
 • 31. Varela Villar, Andrés A.
 • 32. Vázquez González, Fernando
 • 33. Gil Cacheda, Luis
 • 34. Varela Iglesias, José M.

4º A Femenino:

 • 1. Agra Nodar, Rosalía
 • 2. Arca Camba, Ana E.
 • 3. Arca Camba, Mª Carmen
 • 4. Barros Santaló, Mª Cruz
 • 5. Bastida Freijedo, Mª Macarena
 • 6. Batlle Calvo, Mª Carmen
 • 7. Blanco Sánchez, Milagros
 • 8. Brey Eyo, Rosalía
 • 9. Cabada Cora, Sara
 • 10. Calvo Vidal, Mª Luisa
 • 11. Campos Luces, Mª Ángeles
 • 12. Cao Cuiña, Mª Carmen
 • 13. Carracedo López, Mª Ángeles
 • 14. Carrera Reboredo, Concepción
 • 15. Casanova Bermúdez, Mª Jesús
 • 16. Castro Canabal, Margarita
 • 17. Castro Otero, Mª Elvira
 • 18. Constenla Carbón, Consuelo
 • 19. Correa Carballo, Carmen
 • 20. Costa Malagón, Mª Carmen
 • 21. Cruceiro Ulla, Rosalía
 • 22. Diéguez Piñeiro, Mª Ángeles
 • 23. Dono Pazos, Salomé
 • 24. Espiño Gambino, Mª Esther
 • 25. Espiño Touceda, Mª Elena
 • 26. Ferrín García, Mª Carmen
 • 27. García Camba, Mª Isabel
 • 28. García Iglesias, Josefina
 • 29. García Villar, Mª Dolores
 • 30. Garea Valiñas, Isabel
 • 31. Garrido Paz, Mª Mercedes
 • 32. Iglesias Campos, Mª Angustias
 • 33. Iglesias Diz, Mª Argentina
 • 34. Calvelo Fragoso, Mª Elena

4º B Femenino:

 • 1. Latourrette Luces, Mª Elena
 • 2. López Goldar, Mª Dolores
 • 3. López Quinteiro, Mª Teresa
 • 4. López Terceiro, Mª Pilar
 • 5. Loureiro Viglerio, Concepción
 • 6. Maceira Rozados, Mª Carmen
 • 7. Monteagudo Piñeiro, Mª José
 • 8. Muñiz Muñiz, Enma
 • 9. Otero Maneiro, Mª Carmen
 • 10. Parcero López, Mª Isabel
 • 11. Paz Chacón, Mª Eugenia
 • 12. Pazo Maside, Marta
 • 13. Pena Vidal, Otilia
 • 14. Pereiro Dono, Mª José
 • 15. Pérez Fernández, Mª Carmen
 • 16. Pérez Troitiño, Mª Dolores
 • 17. Pérez de Vicente, Mª Pilar
 • 18. Pernas Reyes, Mª Pilar
 • 19. Pose López, María
 • 20. Prieto López, Margarita
 • 21. Puente Domínguez, Mª Dolores
 • 22. Rey Cespón, Mª Carmen
 • 23. Rivadulla Rodríguez, Mª Isabel
 • 24. Rodríguez Sánchez, Mª Carmen
 • 25. Sanmartín Marzoa, Elena
 • 26. Sanmartín Muñiz, Mª Carmen
 • 27. Souto Gómez, Dolores
 • 28. Tejo Villamor, Mª Esther
 • 29. Terceiro Cernadas, Mª Carmen
 • 30. Valcárcel Valladares, Mercedes
 • 31. Valiñas Rodríguez, Consuelo
 • 32. Vicente Buendía, Ana Raquel
 • 33. Vidal Herrera, Ana Mª
 • 34. Villanueva López, Margarita

4º C Masculino:

 • 1. Álvarez Valcárcel, José R.
 • 2. Aller Pena, Jesús M.
 • 3. Barreiro Chao, José
 • 4. Barros Recimil, Gumersindo
 • 5. Barros Santaló, Manuel A.
 • 6. Brea López, Jesús
 • 7. Calvo Muras, Fernando
 • 8. Calvo Muras, José M.
 • 9. Campos Maceira, Senén
 • 10. Campos Sanmartín, Manuel
 • 11. Campos Vidal, Antonio
 • 12. Caramés Chao, Santiago
 • 13. Carballo Pena, Antonio
 • 14. Carracedo Sánchez, Manuel
 • 15. Castaño García, José M.
 • 16. Castro Costa, Daniel
 • 17. Castro Rozados, Antonio
 • 18. Chao Pazos, Ernesto
 • 19. Docampo Freire, Carlos
 • 20. Docampo Regenjo, Serafín
 • 21. Durán Carbón, Manuel A.
 • 22. Escariz García, Jesús
 • 23. Fernández Martínez, José L.
 • 24. Figueiras Mareque, Jorge
 • 25. Fondevila Morales, Benjamín
 • 26. Gandasegui Barreiro, José A.
 • 27. González Paradela, Clemente A.
 • 28. González Puente, Juan M.
 • 29. González Sánchez, Juan José

4º D Masculino:

 • 1. Leis Carlés, Tomás E.
 • 2. Magariños Martínez, José M.
 • 3. Neira Pernas, Miguel A.
 • 4. Nuñez Torres, Manuel
 • 5. Penas Durán, José A.
 • 6. Pereiras Bernárdez, Jesús
 • 7. Pintos Barreiros, José
 • 8. Piso Sanmartín, Manuel
 • 9. Puente Cabalar, Manuel
 • 10. Ruibal Moure, José
 • 11. Sangiao Piso, Manuel
 • 12. Sanmartín Fraga, José M.
 • 13. Santos Guerra, Antonio
 • 14. Souto Ferreiro, José Carlos
 • 15. Suárez Dono, Francisco
 • 16. Tejo Ortega, José A.
 • 17. Terceiro Cernadas, Urbito
 • 18. Valiñas Magán, Manuel
 • 19. Valiñas Riveira, Gonzalo
 • 20. Vázquez Carro, Francisco
 • 21. Vázquez Rubianes, Manuel
 • 22. Martín Pérez, Daniel
 • 23. Baltasar Maceira, José Vïctor

5º Femenino Ciencias:

 • 1. Ares Touriño, Milagros
 • 2. Baños Diéguez, Nieves
 • 3. Cajide Hervés, Isabel
 • 4. Campos Luces, Mª Pilar
 • 5. Castaño García, Eulalia
 • 6. Castro Bernárdez, Mª Luz
 • 7. Docampo Brea, Dolores
 • 8. Donado Campos, Mª Olivia
 • 9. Durán García, Mª Carmen
 • 10. Esmorís Ordóñez, Mª Luisa
 • 11. Estévez Cabanas, Mª Josefa
 • 12. Fernández Gestoso, Ana Mª
 • 13. Fernández Rivadulla, Mª Josefa
 • 14. Fuentes Gómez, Mª Elena
 • 15. Goldar Rodríguez, Ángeles
 • 16. Lariño García, Concepción
 • 17. Magariños Durán, Mª José
 • 18. Matalobos Corral, Mª José
 • 19. Mato Porto, Manuela
 • 20. Nogueira Tallón, Dolores
 • 21. Nogueira Tallón, Mª Carmen
 • 22. Otero Requijo, Carmen
 • 23. Pazo Maside, Rosalía
 • 24. Picallo Rozados, Mª Amparo
 • 25. Prieto López, Mª Josefa
 • 26. Rodríguez Cabaleiro, Mª Carmen
 • 27. Rodríguez Prada, Manuela
 • 28. Seijo Pastor, Mercedes
 • 29. Solleiro Fernández, Consuelo
 • 30. Souto Cambre, Mª Esther
 • 31. Torres Couso, Purificación
 • 32. Torres Rodríguez, Pura

5º Femenino Letras:

 • 33. Becerra Sueiro, Victoria
 • 34. Chao Durán, Flora
 • 35. Faraldo Rodríguez, Consuelo
 • 36. Fernández Vilas, Consuelo
 • 37. González Cacheda, Mª Carmen
 • 38. López Cea, Mª Luisa
 • 39. Montoiro Pintos, Mª Pilar
 • 40. Neira Rodríguez, Gloria
 • 41. Prieto López, Ana Mª
 • 42. Rilo Matalobos, Mª Carmen
 • 43. Sánchez Luces, Concepción
 • 44. Sanmartín Carbón, Mª Enriqueta
 • 45. Silva García, Carmen
 • 46. Valcárcel Rodríguez, Teresa

5º Masculino Ciencias:

 • 1.Alonso Couso, Ramón R.
 • 2. Barreiro Fernández, Ángel J.
 • 3. Blanco Valdés, Mario
 • 4. Brea Mato, José
 • 5. Brea Villaverde, José
 • 6. Coto García, Gerardo
 • 7. Chedas Lorenzo, José
 • 8. Chedas Sangiao, José M.
 • 9. Daparte Arias, Manuel
 • 10. Docampo Regengo, Miguel
 • 11. Donado Campos, Miguel A.
 • 12. Dono López, José A.
 • 13. Durán Rivas, Juan A.
 • 14. Espiño Castro, Ramiro
 • 15. Freire Pérez, José L.
 • 16. Gamallo Varela, Manuel
 • 17. García Fernández, Manuel
 • 18. Guimarey Nuñez, Manuel J.
 • 19. Gutierrez Nieto, Manuel
 • 20. Magariños Constenla, Alberto
 • 21. Miguez Baamonde, Manuel A.
 • 22. Nodar Moreira, Erundino
 • 23. Pazo Maside, Manuel B.
 • 24. Piñeiro Mato, Manuel
 • 25. Porto Mato, Fernando
 • 26. Puente Domínguez, José C.
 • 27. Rey Chao, José M.
 • 28. Soutelo Dopazo, Manuel
 • 29. Suárez Dono, J. Manuel
 • 30. Terceiro Vila, Ricardo
 • 31. Valcárcel Porta, José
 • Landeiro Aller, Luis Camilo

5º Masculino Letras:

 • 32. Bergueiro Vázquez, Amor
 • 33. Cortés Pazos, Jesús
 • 34. Durán Díaz, Ramón J.
 • 35. Fernández Martínez, Juan
 • 36. Fuentes Brey, Manuel
 • 37. Otero Fernández, Juan A.
 • 38. Pedrosa Rúa, Jorge
 • 39. Silva Blanco, Fernando
 • 40. Veiga García, Luís

6º Femenino Ciencias:

 • 1. Bastida Freijedo, Margarita
 • 2. Carbia Souto, Consuelo
 • 3. Castro Costa, Elvira
 • 4. Costa Rial, Rosa Mª
 • 5. Escariz Torres, Josefa
 • 6. Fariña Sueiro, Mª Teresa
 • 7. Ferro Carballo, Mª Victoria
 • 8. Gestoso López, Marina
 • 9. Junquera Sánchez, Elsa
 • 10. López Quinteiro, Purificación
 • 11. Martínez García, Mª Carmen
 • 12. Pérez Darriba, Sara
 • 13. Prieto Sanmartín, Josefa
 • 14. Sánchez Luces, Mª Jesús
 • 15. Touriño Paz, Manuela
 • 16. Vázquez Villar, Milagros

6º Femenino Letras:

 • 17. Barral Vede, Mercedes
 • 18. Brea López, Consuelo
 • 19. Campos Tosar, Mª Pilar
 • 20. Cao Cuiña, Mª Isabel
 • 21. Costa Malagón, Mª Eleisa
 • 22. Couceiro Durán, Mª Luisa
 • 23. Ferreiro Puente, Remedios
 • 24. Fondevila Morales, Mª Carmen
 • 25. García Oliveira, Mª Carmen
 • 26. Goldar Durán, Josefa
 • 27. Loureiro García, N. Rosario
 • 28. Pego Pérez, Mª Josefa
 • 29. Rodríguez Castro, Concepción

6º Masculino Ciencias:

 • 1. Blanco Coutinho, Antonio M.
 • 2. Blanco Fojo, José M.
 • 3. Blanco Valdés, Segismundo
 • 4. Caramés Gómez, Manuel
 • 5. Eiras Velay, Alonso
 • 6. Fondevila Ferro, José A.
 • 7. Gestoso Saborido, Manuel
 • 8. Magán Pereiras, Alfonso
 • 9. Neira Pernas, Gonzalo
 • 10. Parcero López, José M.
 • 11. Pereira Mosquera, Manuel Ig.
 • 12. Pereiro Dono, Jesús
 • 13. Porto Iglesias, Jesús A.
 • 14. Rey Pazos, Luis A.
 • 15. Riamonde Ramos, Manuel
 • 16. Silva Andujar, Manuel
 • 17. Torres Guerra, José L.
 • 18. Vázquez Moares, Alfonso
 • 19. Villar Sanluis, José M.

6º Masculino Letras:

 • 20. Mato Oliveira, Evaristo
 • 21. Paseiro García, José D.
 • 22. Romero Bernardo, Plácido
 • 23. Aguilar Muiños, Miguel J.
 • 24. García Acosta, Alfredo
 • 25. González Carballo, Raimundo
 • 26. Lazcano Novoa, Luís
 • 27. Olmedo Caballero, Alfredo

Preuniversitario Femenino Ciencias:

 • 1. Couceiro Durán, Mercedes
 • 2. Pintos Barreiros, Mª Manuela
 • 3. Sangiao Carballo, Mª Dolores
 • 4. Valcárcel Valladares, Mª Consolación

Preuniversitario Femenino Letras:

 • 5. Esmorís Ordóñez, Ana Mª
 • 6. Puente Porto, Mª Dolores
 • 7. Sánchez Vázquez, Rosa Mª

Preuniversitario Masculino Ciencias:

 • 1. Arca Castro, Manuel
 • 2. Donado Campos, Manuel
 • 3. Fernández Martínez, Fernandp
 • 4. Fondevila Ferro, Manuel
 • 5. Iglesias Diz, Juan
 • 6. Lorenzo Guimerans, José M.
 • 7. Marque Marque, Jesús M.
 • 8. Pérez Janeiro, Vicente
 • 9. Pérez Troitiño, José M.
 • 10. Sanmartín Otero, Juan A.
 • 11. Seijo Pastor, César A.
 • 12. Uzal Campos, José M.
 • 13. Campos Sanmartín, Francisco

Preuniversitario Masculino Letras:

 • 14. Leis Carlés, Alejandro

ALUMNOS OFICIAIS:

ENSINANZA NOCTURNA:

2º Femenino:

 • 1.Álvarez Valcárcel, Mª Jesús
 • 2. Blanco Saborido, Elena
 • 3. Brey Camiña, Mª Ángeles
 • 4. Calvelo Constenla, Isaura
 • 5. Coto Rey, Dolores
 • 6. Dono Puente, Mª Dolores
 • 7. Maceira Lemos, María
 • 8. Torrado Eyo, Marina
 • 9. Villar Castro, Mercedes

2º Masculino:

 • 1. Barcala Luis, Ángel
 • 2. Cid Novoa, Juan M.
 • 3. Taboada Filloy, José
 • 4. Touceda Loureiro, José C.
 • 5. Touceda Loureiro, Manuel E.