CURSO 1990 - 1991

ALUMNADO

ALUMNOS OFICIAIS:

1º A.- Titor: Fernando Ramos Lista

 • Abades Campos, Xesús A.
 • Agra Márquez, Pablo
 • Ameijeiras Taboada, Xavier
 • Andrade Durán, Belén
 • Barreiro Otero, Natalia
 • Couto López, Fernando
 • Cusidó Andrade, Susana
 • Filloy Requeijo, Xosé Rafael
 • Gañete Núñez, Xesús
 • González Cerviño, Mónica
 • Lesta Souto, Luís
 • Neira Vieites, Ana Cristina
 • Novoa Baños, Xosé Francisco
 • Otero Rodríguez, Silverio
 • Payno Otero, Pablo David
 • Ricciardi Márquez, Xosé
 • Rivadulla Neira, Alfonso
 • Rodríguez Villanueva, Marcos
 • Sánchez Arines, Jorge
 • Sangiao Barral, Rocío
 • Sesar Serra, Josefina
 • Souto Esmorís, Ana Belén
 • Torres Ríos, Manuel Anxo
 • Valiñas Gómez, Patricia
 • Vázquez Fondevila, Manuel
 • Vázquez Fondevila, Rosa
 • Vázquez Millán, Mónica
 • Vidal García, Miguel
 • Vidal Paz, Mª Carmen
 • Vieitez Alonso, David

1º B.- Titor: Purificación García García

 • Andujar Matalobos, Mª Cristina
 • Ansede Pintor, Francisco
 • Argiz Peiteado, Rosario
 • Baliño Rodríguez, Mª Carmen
 • Baloira Ferrín, Beatriz
 • Barcala Sánchez, Anxo
 • Barral Tafalla, Iván
 • Baños Magán, Alfonso
 • Bergueiro Loureiro, Marcos
 • Bernárdez Mato, Pablo
 • Blanco Señorán, Mª Isabel
 • Borrajo Atanes, Benita
 • Bouzada Diéguez, Marcos
 • Bragaña Buela, Alejandro
 • Brey Crespo, Mª dos Anxos
 • Caeiro Parada, Mª do Mar
 • Cajade Blanco, Mª Teresa
 • Calle Bermejo, Margarita V.
 • Calvo Rey, Silvia
 • Campos Chedas, Mª Dolores
 • Campos Magariños, Arturo
 • Campos Villaverde, Santiago
 • Cao García, Xosé
 • Cao Gulías, Montserrat
 • Caramés García, Ana Belén
 • Carballo López, Isaias
 • Carbón Barcia, Laura Mónica
 • Carbón Carracedo, Ana Mª
 • Carbón Sueiro, Rocío

1º C.- Titor: Rosina Acuña Catroviejo

 • Carracedo López, Paula
 • Castro Loureiro, Mª Teresa
 • Cerqueiro Souto, Ana
 • Cerviño Pereira, Mª Rosario
 • Cerviño Requeijo, Natalia
 • Chao González, Ana Mª
 • Chao Rodríguez, Yolanda
 • Cillero Vinseiro, Montserrat
 • Clemente Martínez, Mª Dolores
 • Collazo Gómez, Susana
 • Conde Rial, Xesús M.
 • Constenla Durán, Jorge
 • Constenla Millán, Patricia
 • Coto García, Xavier
 • Couto Quinteiro, Raquel
 • Crespo Rozados, Alejandra
 • Domínguez García, Mª Dolores
 • Domínguez Rodríguez, Mónica
 • Dono Iglesias, Mª Magdalena
 • Durán Rosende, Ana Belén
 • Duro González, Manuel
 • Eiriz Vázquez, Mª Montserrat
 • Espiño Ledo, Ofelia
 • Espiño Rey, Belén
 • Fernández Maïssa, Daniel
 • Fernández Romero, Xosé Luís
 • Ferradáns Neira, Mª Carmen
 • Figueroa Monteagudo, Aurita
 • Franco Fernández, Manuel

1º D.- Titor: Ana I. López Rodríguez

 • Alonso Miras, Paula
 • Buján Otero, Patricia
 • Carballo Calvelo, David
 • Cusidó Rodríguez, Nuria Mª
 • Diéguez Sanmartín, Mª Concepción
 • Dopazo Abal, Xoán Xosé
 • Figueiras Abal, David
 • Fraga Constenla, Luz Mª
 • Fraga Constenla, Margarita
 • Fuentes Campos, Mª dos Anxos
 • Fuentes Carrera, Cristina
 • García Casal, Whalter
 • García Freire, Pablo X.
 • García Pena, Guadalupe
 • Gañete Barreiro, Ana Mª
 • Gañete Loureiro, Mª Xosé
 • Gañete Picáns, Xesús
 • Gañete Rodríguez, Mª do Mar
 • Goldar Blanco, David
 • Gómez Fariña, Mª dos Anxos
 • Gómez Folgar, Fernando
 • Gómez Macho, Mª Victoria
 • Gómez Puente, Xosé Antón
 • González Beceiro, Pablo
 • González Caramés, Mª Uxía
 • González Garrido, Santiago
 • López Sande, Silvia
 • López Valladares, Xosé Manuel
 • Paz Bermúdez, María
 • Porta Alfonsín, Mª Amparo
 • Sierra Ferreiro, Victoriano

1º E.- Titor: Carmen Mosquera Quinteiro

 • Guimarey Torres, Alberto
 • Hermida Bascuas, Eva Mª
 • Herraiz Cabanas, Rosa Mª
 • Horrea García, Xosé Ramón
 • Lale López, Rosa Mª
 • Lamiño Mato, Xosé Antón
 • López Arca, Mónica
 • López Borrajeros, Xosé
 • López Caramés, Jorge
 • López Valladares, Xesús
 • Lorenzo Chao, Beatriz
 • Loureiro Lorenzo, Francisco
 • Louzao Valiñas, Víctor M.
 • Magán Taboada, Marcos Antón
 • Magariños Veloso, Carlos
 • Mariño Castro, Alfonso
 • Mato Brey, Mª Sandra
 • Mato Matalobos, Ermitas
 • Mato Ribadavia, Ofelia
 • Méndez Parcero, Enrique
 • Míguez Mariño, Santiago
 • Miramontes Carballada, Anxo
 • Moimenta Prieto, Xoán X.
 • Montenegro Peiteado, Mª Carmen
 • Montoto Vilas, Raquel
 • Mosquera Vázquez, Cristina
 • Mosteiro Vicente, Ana Raquel
 • Neira Lema, Antonio
 • Neira Neira, Isabel
 • Nogueira Caramés, Xosé Lois
 • Otero Barcala, Xosé Lois
 • Otero García, Manuel

1º F.- Titor: Ana Mª Coiradas Toba

 • Otero López, Manuel
 • Oubel Vázquez, Mª Carmen
 • Pájaro Soutelo, Daniel
 • Pampín Otero, Silvia
 • Pardo Ferreira, Xosé Ramón
 • Paz Riveira, Elena
 • Pazos Durán, Patricia
 • Pedreira Carracedo, David
 • Pedreira Vázquez, Ana Mª
 • Pena Villamor, Xosé Ismael
 • Peón Sánchez, Elena
 • Picáns Villar, Matilde
 • Piso Fernández, Daniel
 • Pisos Otero, Silvia
 • Piñeiro Rodríguez, Mª Teresa
 • Porto Mosteiro, Xoán Manuel
 • Pose Mato, Manuel
 • Pose Muras, María
 • Prieto Porto, Emilio
 • Prieto Vigo, Mª Carmen
 • Puga Iglesias, Eva Mª
 • Quintela Cora, Xavier
 • Ramos Conde, Xoán Antón
 • Raposo Pichel, Mª Carmen
 • Raposo Pichel, Mª Sol
 • Rey Basteiro, Alberto X.
 • Rey Bermúdez, Ana Mª
 • Rey Iglesias, Mª Teresa
 • Rey Iglesias , Raquel
 • Rey López, Marcos
 • Rey Roca, Emilio

1º G.- Titor: Consuelo Vázquez Rozas

 • Rico Campos, Marta
 • Ríos Castro, Eladio
 • Riveiro Otero, Alejandro X.
 • Rodríguez Folgar, Mª Virxinia
 • Rodríguez Oca, Mario X.
 • Rojo Amigo, Mª Xosé
 • Romero Fernández, Mª do Rocío
 • Ruzo Ferreiro, Mª Xosé
 • Sánchez Carballo, Rosa Mª
 • Sánchez Chedas, Lourdes
 • Silva Loureiro, Xosefa
 • Silva Rodríguez, Mª Carmen
 • Siso Muñoz, Cristina P
 • Souto Ginarte, Manuel Anxo
 • Suárez Troitiño, Fernando
 • Troitiño Gosende, Xosé Manuel
 • Valcarcel Vinseiro, Natalia
 • Valle Tapia, Raquel
 • Varela Gómez, Xavier
 • Vázquez Liste, David
 • Vega Fernández, Xosé Antón
 • Vicente Castro, Xosé
 • Vieites Zamar, Xosé Lois
 • Vilaboa Iglesias, Xosé Manuel
 • Villar Andujar, Mª Isabel
 • Villar Brea, Pilar
 • Villar Lagos, Purificación
 • Villar Pereiras, Iria
 • Villaverde Villanueva, Ana Belén
 • Vinseiro López, Mónica
 • Watts Iglesias, Rebeca
 • Zamar Taboada, Begoña

2º A.- Titor: Maruxa Lorenzo Martínez

 • Álvarez Martínez, Francisco
 • Ameijeiras Durán, Ana Mª
 • Andión Fernández, Francisco
 • Arca García, Raquel
 • Baliño Rodríguez, Amparo
 • Baloira Ferrín, Xoán Manuel
 • Barros Arca, Guadalupe
 • Bascuas Coto, Manuel
 • Bascuas Pose, Manuel
 • Baños Hervés, Xosé Carlos
 • Bernárdez Pereiras, Eva
 • Betetos Jamardo, Xoán
 • Blanco Durán, Mª Dolores
 • Blanco Señorán, Manuel Anxo
 • Blanco Varela, Ana Isabel
 • Bragaña Vinseiro, Margarita
 • Brea Bermejo, Elena
 • Búa Coto, Mª Manuela
 • Camba Constenla, Luís Miguel
 • Campos Moreira, Santiago
 • Cao García, Martín
 • Carbia Carracedo, Carlos
 • Cerqueiro Meilán, Ana Mª
 • Cerviño Otero, Mª Xosé
 • Chedas Riveira, Susana
 • Collazo Gómez, Xosé Manuel
 • Domínguez Pérez, Mª Pilar
 • Fernández Ruibal, Víctor M.
 • López Louro, Mª Goretti
 • Loureiro Porto, Lucía
 • Méndez Parcero, Xoán Antón
 • Pereira Barcala, Natalia
 • Torres Nogueira, Montserrat

2º B.- Titor: Francisco Gómez Segade

 • Abruñedo Kaifer, Diego
 • Barral Tafalla, Rubén
 • Castro Villanueva, Xosé Ramón
 • Cibeira Ares, Mª Xesús
 • Costoya Otero, Silvia
 • Couto Viñeglas, Óscar
 • Iglesias Reyes, Cristina
 • Lodeiro Carbajal, María
 • López Payo, Mónica
 • López Vaamonde, Xosé L.
 • Lorenzo Fernández, María
 • Loureiro Arjones, Carina
 • Louzao Picallo, Mónica
 • Louzao Picallo, Sonia Mª
 • Louzao Vieites, Daniel
 • Lugo Piñeiro, Sonia
 • Maceira Rozados, Alejandro
 • Montáns Gil, Juan Carlos
 • Mosquera Carbón, Francisco Xosé
 • Neira García, Martín
 • Pego Rodríguez, Patricia
 • Penas Ferreiro, Mª Xesús
 • Penas Oliveira, Francisco Manuel
 • Puente Isla, Pilar
 • Puente Novoa, Araceli
 • Rey Roca, Ángel Manuel
 • Rey Tato, Mónica
 • Rodríguez López, Silvia
 • Rodríguez Portela, Mª Elena
 • Sánchez Villaseca, Cristina
 • Silva Blanco, Mª Remedios
 • Touriño Guerra, Luís
 • Touriño Sueiro, Miguel A.
 • Valcárcel Constenla, Mª Xosé

2º C.- Titor: Mª Carmen Otero Blanco

 • Bermúdez Álvarez, Mª Xesús
 • Buján Castro, Xavier
 • Campos Couto, Estrella
 • Carballo Penela, Adolfo
 • Durán Sánchez, Gregorio
 • Duro González, Antonio
 • Garea Ogando, Mª Xesús
 • Garea Vázquez, Mª Emilia
 • Gato Salgado, Olga
 • Gómez Fuentes, Víctor M
 • Nercellas Muras, Mª Dolores
 • Pereiras Chao, Xosé M.
 • Pichel Iglesias, Xoán Xosé
 • Porto Tato, Mª Isabel
 • Pose Rivadulla, Mª Cristina
 • Rega Liste, Daniel
 • Rey Valiñas, Mª Dolores
 • Rivadulla Fernández, Ana Belén
 • Rodríguez Gómez, Carlos
 • Rosende Figueiras, Ana Mª
 • Rosende Torres, Xosé Ramón
 • Sanmartín Eirín, Iván Manuel
 • Sanmartín Iglesias, Ana Belén
 • Sanmartín Iglesias, Patricia
 • Sanmartín Riveiro, Eusebio
 • Souto Espasandín, Mónica
 • Souto Sieiro, Manuel
 • Táboas Touceda, Francisco X.
 • Torre Rodríguez, Dorotea de la
 • Torres Álvarez, Xoán Antón
 • Torres Pisos, Mª Xosefina
 • Torres Villanueva, Miguel
 • Valladares Espiño, Mª Mar
 • Varela Rivadulla, Manuel
 • Villaverde Arca, Mª Florentina
 • Villaverde Cachafeiro, Mª Carmen

2º D.- Titor: Miguel Alonso Giráldez

 • Abeledo Turnes, Miguel
 • Barreiro Picallo, Silvia
 • Blanco Casais, Mª do Mar
 • Braga Cabaleiro, Sergio
 • Caeiro Fariña, David
 • Carballeda Salgueiro, Constantino
 • Carnoto Couto, Mª Cruz
 • Cusidó Rodríguez, Aleixandre
 • Fernández Novoa, Susana
 • Ferro Ares, Xosé Antón
 • Ferro Goris, Xosé Manuel
 • García Diéguez, Alicia
 • García Domínguez, Xosé Manuel
 • García Fernández, Xosé Ramón
 • García Loureiro, Roberto
 • García Martínez, Rocío
 • González Prieto, Mª do Mar
 • Iglesias Montero, Dolores
 • Lago Fernández, Mónica
 • López Lores, Montserrat
 • López Novo, Ana Isabel
 • Martínez Paramá, Mª Xosé
 • Mesego Fernández, Mª Dolores
 • Míguez Iglesias, Rocío
 • Neira Matalobos, Raquel Mª
 • Neira Mato, Mónica
 • Novo Varela, Beatriz
 • Ouzande Castro, Mª Isabel
 • Pereira Paramá, Mª Xesús
 • Pereira Pena, Mª Estrella
 • Porto Taboada, Pedro Pablo
 • Ríos Rey, Francisco X.
 • Torres Dopazo, Raquel
 • Troitiño Míguez, Xosé Manuel
 • Vidal Rodríguez, Mª Luz

2º E.- Titor: Raúl Hidalgo Cortizo

 • Campos Villaverde, Luís
 • Carballo Campos, Montserrat
 • Conde Carballo, Mª Flor
 • Diéguez Brey, Fátima
 • Fernández Carnero, Mª Xosé
 • Francisco Vázquez, Tito
 • Iglesias Pernas, Yolanda
 • López Carbia, Susana
 • López Fernández, Begoña
 • López Fernández, Mª do Mar
 • Maceira Escariz, Xoán Manuel
 • Míguez Pereira, Mª Soledad
 • Mosteiro Vicente, Mª Belén
 • Nogueira Balseiros, Fernando
 • Pájaro Abal, Carlos
 • Paz Pereira, Yolanda
 • Penela Mato, Begoña
 • Pereira Rey, Francisco X.
 • Picallo Señarís, Xosé Lois
 • Piso Hermosilla, César
 • Puente Rey, Ana Mª
 • Quinteiro Vázquez, David
 • Rivadulla Rivadulla, Berta
 • Rivas Rodríguez, Gema
 • Rocamonde Cabanas, Francisco X.
 • Rodríguez Espiño, David
 • Rodríguez Puente, Xosé Manuel
 • Ruzo Lodeiro, Mª do Carme
 • Sánchez Romero, Mª Xesús
 • Torres Rivas, Eva Mª
 • Verde Montero, Ana
 • Vieites García, Milagros

2º F.- Titor: Mª Isabel Prada Bustillo

 • Dorelle Iglesias, Juan Carlos
 • Eyo Ferreiro, Mª Xosé
 • Fernández Alonso, Xosé Ángel
 • Fernández Mosteiro, Patricia
 • Fuentes Carballeda, Xosé Manuel
 • García Castro, Ana Isabel
 • Gañete Durán, Margarita
 • Gestoso Borrageros, Juan Carlos
 • Gómez Rodríguez, Montserrat
 • González Lorenzo, Carlos
 • González Neira, Carlos
 • Iglesias García, Gustavo
 • Martínez Figueira, Cristina
 • Matalobos Villanueva, Mª Paz
 • Moral Aguado, Mª Henar
 • Morrazo Terceiro, Mª Xesús
 • Mosteiro Moimenta, Virxinia
 • Oliveira Nogueira, Mª Dolores
 • Pereiras Calviño, Mª Isabel
 • Porto Castaño, Diego
 • Rascado Rodríguez, Ana Isabel
 • Rebolo Rebolo, Yolanda
 • Renda Vieito, Xavier
 • Ríos Pena, Mª Carmen
 • Ríos Valiñas, Mª Dolores
 • Rivas Barcala, Manuel Anxo
 • Rodríguez Blanco, Margarita
 • Rosende Castelo, Mónica
 • Sánchez Cabaleiro, Miguel Anxo
 • Sangiao Alvarellos, Xosé Manuel
 • Sangiao Barral, Purificación
 • Sanmartín Blanco, Xosé Francisco
 • Sanmartín Rivadulla, Ovidio
 • Tarrío Calviño, Xosé Lois
 • Valcárcel Vinseiro, Fernando

2º G.- Titor: Marta Escudero Pérez

 • Argiz Peiteado, Patricia
 • Bal Botana, Romina Mª
 • Bazal Bouzas, Ana Belén
 • Bouzada Carbia, Mª do Mar
 • Brey Crespo, Rocío
 • Bua Louzao, Amelia
 • Carballo Baloira, Susana
 • Carollo Rey, Mª Concepción
 • Chao Caramés, Montserrat
 • Chao Rodríguez, Mónica
 • Codesido Miras, Eva Mª
 • Collazo Mato, Guadalupe
 • Constenla Durán, Mª Xosé
 • Constenla Fernández, Beatriz
 • Couceiro Ulla, Mª Basilia
 • Davila Maceiras, Mercedes
 • Dono López, Manuel
 • Durán Carracedo, Diana
 • Eiras Puente, Mª do Mar
 • Folgar Lorenzo, Xesús
 • Fraga Rodríguez, Daniel
 • García Gestoso, Alberto
 • Iglesias Puente, Mª Dolores
 • Lois Diéguez, Ana Mª
 • Luengo Delgado, Pablo
 • Neira Porto, Manuel A.
 • Parcero Espiño, Mª Xosé
 • Quinteiro Seijas, Marisa
 • Ríos Pena, Xosé Lois
 • Sánchez Arines, Mª Irene
 • Sánchez Villamor, Ana Belén
 • Silva Bernárdez, Mª Concepción
 • Tato Rosende, Carmen
 • Verdeal Coello, Mónica

3º A.- Titor: Xesús Oreiro Pensado

 • Andrade Durán, Francisco Xavier
 • Barreiro Rodríguez, Ana Mª
 • Calviño Cerviño, Rocío
 • Calvo Paz, Sonia
 • Campos Villaverde, Belén
 • Duro Iglesias, Carmen
 • García Iglesias, Elena
 • Gestoso Blanco, Miguel Anxo
 • Lodeiro Fernández, Pilar
 • López Vieites, César
 • Mariño Vieites, David
 • Méndez Alende, Mª Teresa
 • Otero Gañete, Rosa Mª
 • Otero ROdriguez, David Senén
 • Payno Pardo, Xosé Manuel
 • Pereiras Bermejo, Mª Isabel
 • Picáns Troitiño, Xosé Daniel
 • Quintela Mareque, Mª Dolores
 • Rey Seijas, Alicia
 • Rodríguez Mariño, Mª Isabel
 • Villaverde Blanco, Carlos A.

3º B.- Titor: Isabel Lema Bouzas

 • Arcay Docampo, Mª Soledad
 • Argerey Bargados, Anxos
 • Barbeito Sánchez, Nuria
 • Basteiro Pensado, Mauro
 • Carbón Puente, Inmaculada
 • Castro Puente, Silvia de
 • Coto Canicoba, Alberto
 • Fernández de la Torre, Martiña
 • Fernández Mato, Anxos
 • Ferro Ares, Fernando
 • Formoso Remesar, Ana Mª
 • Fuentes Viaño, Mª Xosé
 • Gestoso Pazo, María
 • Goldar Andujar, Miguel
 • González Martínez, Ana Begoña
 • Herrera Taboada, Xavier
 • Iglesias Barreira, Mª Xesús
 • Loureiro Bragaña, Milagros
 • Matalobos López, Mónica
 • Miranda Vieites, Carmen
 • Muras Puente, Mª Sonia
 • Neira Calvo, María
 • Otero Lago, Pablo
 • Pájaro González, Silvia
 • Panadeiro Vázquez, Mª Carmen
 • Ramos Calvelo, Xosé Xavier
 • Valle Tapia, Xosé Antón
 • Villamor Chedas, Eva Mª

3º C.- Titor: Celia Peña Rey

 • Andrade Baliño, David
 • Andújar Mato, Carlos
 • Bal Botana, Daniel
 • Barreira Parada, Mª Luz
 • Cabano Barreiro, Mª Blanca
 • Cela López, Concepción
 • Constenla González, Pablo
 • Constenla Vázquez, Xoán Xosé
 • Corral Martínez, Eva Mª
 • Couselo Fraga, Soledad
 • Díaz Meigengo, Pedro
 • Domínguez Puente, Xosé Lois
 • Donado Budiño, Esther
 • Fernández Blanco, Mercedes
 • Fontenla Gómez, Raquel
 • Fuentes Viaño, Víctor
 • González Vázquez, Francisco X.
 • Ibáñez Durán, Mª Teresa
 • Lodeiro Carbajal, Francisco X.
 • López Ameijeiras, Ana Mª
 • López Rey, Rebeca
 • López Rey, Ruth
 • Martínez Ribadavia, Xosé C.
 • Morrazo Terceiro, Mª Carmen
 • Neira Andujar, Xulia
 • Pereiras Magariños, Beatriz
 • Prado Vázquez, Xosé
 • Puga Fuentes, Xosé R.
 • Rey Basteiro, Natalia
 • Tejo Marque, Mª dos Anxos

3º D.- Titor: Xesús Otero Alonso

 • Ameijeiras Pego, Natalia
 • Arca Touceda, Mª do Carme
 • Barcia Vázquez, María
 • Brea Iglesias, María
 • Chao Vieites, Óscar
 • Constenla Millán, Rocío
 • Corcoba Carbia, Silvia
 • Coutinho Villanueva, Antonio
 • Couto Arca, Victoria
 • Diéguez Sanmartín, Mª Isabel
 • García Luces, Xosé
 • García Vázquez, Manuela
 • Gómez Fariña, Mª do Carme
 • Gómez Puente, Ana Isabel
 • González Prieto, Belén
 • Lagos Alonso, Mª dos Anxos
 • López Borrageros, Xesús
 • López Dono, Anxos
 • López Lores, Mª Dolores
 • López Louzao, Olga
 • López Rey, María
 • Mariño Barreiro, Ana Mª
 • Pena Abal, Ramiro
 • Rey Ferreiro, Mª Dolores
 • Riveira Espiño, Silvia
 • Rodríguez Torres, Beatriz
 • Sánchez Ares, Marta
 • Sanmartín Fraga, Rafael
 • Vázquez Carbón, Manuel E.
 • Vázquez Ribadulla, Mª Mónica
 • Vilarelle López, Soedade

3º E.- Titor: Miguel Bugallo Sánchez

 • Brea Liste, Eva
 • Campos Valcárcel, Mateo
 • Carbajal Porto, Natalia
 • Cerviño Requeijo, Federico
 • Collazo Blanco, Carlos
 • Durán Barros, Sonia Mª
 • Durán Seijas, Gloria
 • Fernández Carnero, Mª Saludina
 • Gañete Piñeiro, Miguel
 • Ibáñez Durán, Antón
 • Isla Carballo, Gonzalo
 • López Barreiro, Marcos
 • López Campos, Xosé Carlos
 • Neira Fernández, Mª Carmen
 • Nogueira Fernández, Manuel
 • Novo Varela, Begoña
 • Pereiras Vede, Mª Belén
 • Piñeiro Villar, Xosefina
 • Porto Currás, Mónica
 • Pose Puente, Guadalupe
 • Rey Vilar, Manuel
 • Rodríguez Caramés, Xosé Antón
 • Rodríguez Frey, Carlos
 • Rosende Torres, Xoán Carlos
 • Sánchez Arines, Susana Mª
 • Sánchez Villamor, Flora Mª
 • Torres Follente, Mª Belén
 • Touceda González, Alberto
 • Varela Gómez, Ignacio
 • Vilaboa Iglesias, Rosario
 • Villar Rey, Francisco X.
 • Villaverde Pena, Zara Mª

3º F.-Titor: Antonio Nieto García

 • Barros Rodríguez, Xavier
 • Barros Vinseiro, Belén
 • Brandariz González, Manuel
 • Calvo Valiñas, Pablo Andrés
 • Carbia Dorelle, Xosé Xaime
 • Cardona Constenla, Mónica
 • Carracedo Rodríguez, Rafael
 • Castedo García, María
 • Castedo García, Pablo
 • Clemente Castro, Ana Mª
 • Couceiro Constenla, Rosario
 • Couto López, Mariluz
 • Diéguez Fraiz, Azucena
 • Durán Sánchez, Rodrigo
 • García Capitán, Eva Mª
 • García Mato, Xosé Antón
 • Gómez Rodríguez, Manuel
 • Hermida Rey, Roberto
 • Loureiro Lorenzo, Ana Mª
 • Maceira Couto, Xosé M.
 • Martínez Figueira, Ana Mª
 • Méndez Villaseca, Mª Carmen
 • Pallas Barreiro, Montserrat
 • Penabade Torres, Cristina
 • Riveira Barcala, Orlando
 • Rodríguez Otero, Mª Xosé
 • Rodríguez Pena, Raquel
 • Sueiro Loureiro, Ana Mª
 • Vaamonde Iglesias, Mª Dolores
 • Villanueva Neira, Concepción

COU 1.- Titor Mª Carmen Santos García

 • Andión Fernández, Manuel
 • Ansedes Durán, Manuel
 • Ares Tarrío, Miguel Anxo
 • Bernárdez Pereiras, Aleixandre
 • Brea Constenla, Francisco A.
 • Carballo García, Santiago
 • Carracedo López, Mª Xesús
 • Casal Crespo, Irene
 • Castelo Vázquez, Ana Belén
 • Cillero Varela, Ramiro
 • Constenla Camba, Víctor Xosé
 • Cortés Sanmartín, Manuel Anxo
 • Cortizo Villaverde, Xesús
 • Cumbrao Pérez, Cristina
 • Dorelle Otero, Mª Xesús
 • Esperante López, Yolanda
 • Fernández Domínguez, Esperanza
 • Fernández Novoa, Xavier
 • García Constenla, Alberto
 • González Campos, Marta
 • López Valladares, Mª Xesús
 • Martínez Rivas, Raquel
 • Paz Rey, Anxo
 • Pedreira Carracedo, Beatriz
 • Pena Corbacho, Xosé Manuel
 • Pena Froiz, Soedade
 • Porto Carballo, Margarita
 • Pose Rivadulla, Xosé Manuel
 • Prieto Vigo, Luís
 • Rey Sanmartín, Isabel
 • Rodríguez Rivas, Antonio
 • Suárez Troitiño, Manuel Xavier
 • Temes Calviño, Mª Mercedes
 • Torrado Blanco, Xosé Manuel
 • Torre Rodríguez, Begoña de la
 • Verdura Constenla, Eva Mª

COU 2.- Titor: Mª Dolores García Romalde

 • Andrade Baliño, Manuel
 • Arca García, Xosé
 • Bahamonde Paz, Fco. Xesús
 • Baños Lorenzo, Xosé Alberto
 • Blanco Corral, Elena
 • Blanco Rivadulla, Soedade
 • Carbón Novoa, Sonia
 • Carpintero González, Susana
 • Carracedo Carbajal, Manuel Anxo
 • Carracedo Cusidó, Xosé Mª
 • Castro Bernárdez, Raúl
 • Castro Fuentes, Xoán Manuel
 • Castro Longo, Mª Xesús
 • Conti Luque, Romina Verónica
 • Docampo Mato, Sandra
 • Durán Porto, María
 • Fernández González, Mª Isabel
 • Ferradáns Nogueira, Patricia
 • Freire Neira, Miguel
 • Garea Valiñas, Pablo
 • Gañete Rodríguez, Mª Teresa
 • Gestoso Blanco, Mª Pilar
 • Leis de la Calle, Mª do Mar
 • Loureiro García, Alfredo
 • Martínez Suárez, Xesús
 • Nodar Riveira, Santiago
 • Pazos Iglesias, Mónica
 • Pedreira García, Xosé
 • Pedreira Vázquez, Susana
 • Penela Teira, Ignacio X.
 • Pereira Pena, Salvador S.
 • Rendo Araújo, Carlos
 • Rey Ferreiro, Xosé Ramón
 • Riveira Rendo, Sandra
 • Riveiro López, Mª Pilar
 • Rodríguez Portela, Susana
 • Romero Rozados, Xoán Carlos
 • Sánchez Arines, Ignacio X.
 • Sueiro Portas, Xoán Manuel
 • Varela Gómez, Alfonso

COU 3.- Titor: Xosé L. Méndez Búa

 • Ameijeiras Durán, Francisco
 • Astorga Somoza, Mª Xosé
 • Brea Bermejo, Clara
 • Calvo Tarrío, Manuel A.
 • Camba Castro, Susana
 • Campos Durán, Mª Efigenia
 • Chao Vieites, Rodrigo X.
 • Cuíña Puente, Mª Isabel
 • Diz García, Eva Mª
 • Domínguez Pérez, Manuel Anxo
 • Fuentes Blanco, Vicente
 • Gestoso Penela, Xavier
 • Goldar Cora, Emilio
 • Goldar Pazos, Xesús
 • González Neira, Rafael
 • Ibáñez Durán, Margarita
 • Loureiro Barcala, Xosé
 • Maceira González, Xosé Lois
 • Muras Pampín, Natalia
 • Muñiz López, Mónica
 • Pereira Rey, Xulio Xosé
 • Ríos Valiñas, Eva
 • Rodríguez Silva, Gonzalo
 • Sachocos Rey, Mª Soedade
 • Valladares Fernández, Mª Ana
 • Vilas Pumares, Inés
 • Villaverde Salgueiro, Mª Xesús
 • Vinseiro Clemente, Mª Dolores

COU 4.- Titor: Mª Teresa Estévez Vázquez

 • Álvarez Moreira, Mª Isabel
 • Arca Camba, Mónica
 • Asorey Espiño, Mª Soedade
 • Basteiro Cabada, Mª Xesús
 • Basteiro Silva, Mª Isabel
 • Blanco Fuentes, Eva Mª
 • Borrajo Atanes, Mª Cristina
 • Bugallo Mariño, Mª do Carme
 • Castro Puente, Mª Uxía de
 • Constenla Fernández, Rosa Ana
 • Constenla Novoa, Xoán Xosé
 • Coto Fernández, Ana Bárbara
 • Docampo Pazos, Rocío
 • Eiras Goldar, Rocío
 • Gandasegui Barreiro, Mª Engracia
 • García Ares, Mª do Carme
 • González Loureiro, Mª Carmen
 • López Moure, Teresa
 • Lorenzo Bragaña, Montserrat
 • Magariños Calviño, Mª Carmen
 • Míguez Iglesias, Belén
 • Nogueira Rodríguez, Xosé Manuel
 • Pedreira Vilariño, Lois
 • Prieto Porto, Ana Mª
 • Tarrío Rodríguez, Francisco
 • Treviño Rey, Mª Belén

COU 5.- Titor: X. A. Martínez San Luis

 • Alonso Bernárdez, Xosé G.
 • Barreiro Loureiro, Teresa
 • Bazal Bouzas, Xosé Enrique
 • Beiro Torres, Xavier
 • Blanco Blanco, Mª Teresa
 • Blanco Carbajal, Begoña
 • Bragaña Míguens, Mª Xosé
 • Brandariz Rodríguez, Sonia Mª
 • Brea Matalobos, Ana Mª
 • Calveiro Lobato, Ramón
 • Campos Estévez, Alfonso
 • Campos Míguez, Xoán Manuel
 • Castro Puente, Plácido de
 • Durán Serantes, Gonzalo
 • Espiño Collazo, Pilar
 • Fernández Martínez, Pelayo
 • Flores García, Xoana
 • García Calvo, Xavier
 • León Vila, Miguel
 • López Francisco, Fernando
 • López López, Francisco
 • Martínez Sánchez, Rosa Mª
 • Mato Matalobos, Mónica
 • Paz Bermúdez, Anxo
 • Pérez Figueira, Tomás
 • Piso Neira, Magali
 • Piñeiro Rodríguez, Concepción
 • Reboredo Nogueira, Dolores
 • Rivas Iglesias, Ana Isabel
 • Rodríguez Calviño, Manuel
 • Romero Fernández, Xosé Antón
 • Rosende Loureira, Elena
 • Valladares Pernas, Ignacio
 • Varela Vinseiro, Xosé Manuel
 • Villar Rey, Manuel Anxo

ALUMNOS LIBRES:

1º BUP:

 • 1. Brea Iglesias, Xosé Antón

2º BUP:

 • Blanco Pérez, Gonzalo
 • Carbón Barcia, Mª Dolores
 • Castro Fernández, Víctor
 • López Luís, Fernando
 • López Ruzo, Ana Mª
 • Neira Failde, Roberto
 • Ríos Verde, Olga

3º BUP:

 • Carbón Barcia, Xosé Manuel
 • González Rodríguez, Xosé Manuel
 • Aller Soto, Dolores
 • Andújar Otero, Xosé Antón
 • Campos Ferreiro, Fernando
 • Campos Villaverde, Francisco X.
 • Campos Villaverde, Xosé Manuel
 • Couceiro Riveira, Sonia
 • Fernández Neira, Aurora
 • Ferreiro Campañó, Xosé Manuel
 • Filloy Saa, Montserrat
 • Guimarey Blanco, Mª Reyes
 • López Sánchez, Yolanda
 • Mato Zamar, Adolfo Xosé
 • Méndez Villaseca, Xoán Manuel
 • Picallo Señarís, Marisol
 • Rey Iglesias, Mª Dolores
 • Rey Maceira, Marisol
 • Rivadulla Nogueira, Delio
 • Sánchez Magán, Dolores
 • Vázquez Canabal, Mª Hortensia