CURSO 1969 - 1970

CENTRO

INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA MIXTO DE LA ESTRADA

CARGOS:

Director: Raúl Souto Castelo
Vicedirector: Antonio Porta de la Encina
Secretario: Mauricio Maïssa Casenave
Vicesecretaria: Mª Teresa Gago de Luis
Interventor: Manuel Regueiro Piñeiro
Jefe de Estudios: José Sánchez Reboredo
Jefe de Estudios nocturno: Antonio Porta de La Encina
Director espiritual: Manuel Castiñeiras Rodríguez

PROFESORES:

Baloira Bértolo, Manuel
Barros Gómez, Antonino
Bellot Rosado, Rosario
Brea Colmeiro, José
Campos Camiña, Mercedes
Castro González, Luis Carmelo
Couceiro González, Elisa
Daviña Facal, Luis
Del Real Losada, Antonio
Del Río Vázquez, Ángel
Gago de Luis, Mª Teresa
Lariño García, José M.
Lorenzo González, José
Maïssa Casenave, Mauricio
Pardo Vigo, Mª de los Ángeles
Pavón Vázquez, Mª Carmen
Pérez de la Prieta, Celestino
Platas Tasende, Ana Mª
Porta de la Encina, Antonio
Regueira Varela, Ramón
Regueiro Piñeiro, Manuel
Ríos Iglesias, Mª Carmen
Rodrigo Alegre, Margarita
Romero Baña, Manuel
Sánchez Reboredo, Asunción
Sánchez Reboredo, José
Souto Castelo, Raúl
Villar Durán, María
Vizoso Durán, María

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

José López Gil: auxiliar administrativo
Irma J. Quinteiro Gudiño: auxiliar administrativo cont.
Ramona Almón Vázquez: auxiliar administrativo cont.
Andrés Loureiro Carballeiro: subalterno
José Fragoso Picallo: subalterno (tomará posesión do seu cargo)

Estudos nocturnos: un curso de 1º de Bacharelato.

O Colexio Libre Adoptado “Inmaculada Concepción” de Silleda dependía deste Centro durante este curso escolar, con matrícula en 1º, 2º e 3º de Bacharelato.