CURSO 1990 – 1991

O CENTRO

INSTITUTO DE BACHARELATO “Manuel GARCÍA BARROS” de A ESTRADA

ÓRGANOS DE GOBERNO

 • Directora: Maïssa Rodrigo, Gisèle
 • Vicedirector: Loureiro Rodríguez, Carlos
 • Secretario: Ledesma Muñoz-Redondo, Xosé
 • Vicesecretaria: Sanmartín Brey, Mª de la Concepción
 • Xefe de Estudios: López García, David

CONSELLO ESCOLAR

Presidenta: Maïssa Rodrigo, Gisèle

Secretario: Ledesma Muñoz-Redondo, Xosé

Xefe de Estudios: López García, David

Profesores:

 • Bellot Rosado, Rosario
 • Bugallo Sánchez, Miguel
 • Díaz Ferreiro, Pilar
 • Labraña Roselló, Delia
 • Loureiro Rodríguez, Carlos
 • Oreiro Pensado, Xesús
 • Peña Rey, Celia
 • Otero Alonso, Xesús
 • Ramos Lista, Fernando
 • Sande Meijide, Concepción
 • Torres Rodríguez, Pura
 • Villar Durán, Mª Concepción

Alumnos:

 • Carbón Puente, Inmaculada
 • Castro Puente, Silvia de
 • Cusidó Rodríguez, Alejandro
 • Fuentes Viaño, Mª Xosé
 • García Vázquez, Manuela
 • Gómez Rodríguez, Manuel
 • Otero Rodríguez, David Senén
 • Vidal García, Miguel

Pais:

 • Durán Saborido, Antonio
 • Sanmartín Obelleiro, Manuel
 • González Villar, Manuel Ángel
 • García García, Xosé Manuel

Persoal de Administración e Servizos:

 • Pérez Rey, Xosé Manuel

Concello:

 • Fernández, Elvira (Excma. Sra. Alcaldesa)

Actividades programadas:

 • Cursiño fotografía
 • Intercambio con Francia
 • Revista escolar
 • Viaxe cultural Arte - Deseño Italia
 • Viaxe cultural Arte – Deseño Madrid
 • Excursión 3º BUP

Exencións Educación Física: Os alumnos do curso 1º D resultaron EXENTOS en Educación Física, en aplicación da Orde do 28 de Xullo de 1979 (BOE 02-08-1979, punto 7, apartado 3).

PERSOAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS:

Administrativos:

 • Remedios Ferreiro Puente
 • Mª Soledad Potel Calvo

Subalternos:

 • Xosé Manuel Pérez Rey
 • Antonio Trillo Fidalgo

Limpeza:

 • Mercedes Durán Sueiro (Xubílase neste curso académico)
 • Isabel Durán Sueiro
 • Mercedes Otero Espiño
 • Xoán A. Rodríguez Carmuerga

PROFESORADO:

Seminario de Ciencias Naturais:

 • Martínez Fernández, Mercedes
 • Acuña Castroviejo, Rosina
 • García Romalde, Dolores
 • Mosquera Quinteiro, Carmen

Seminario de Debuxo:

 • Chao Moares, Mª Carmen
 • García García, Purificación

Seminario de Educación Física:

 • Fráiz Vázquez, Rosa
 • Villar Durán, Mª Concepción

Seminario de Filosofía:

 • Sanmartín Brey, Mª Concepción
 • Nieto García, Antón
 • Martínez San Luis, Xesús A

Seminario de Física e Química:

 • Sánchez Zas, Xosé Lois
 • Otero Alonso, Xesús
 • Gómez Segade, Francisco
 • Vázquez Peña, Rafael

Seminario de Fogar:

 • Torres Rodríguez, Pura

Seminario de Francés:

 • Maïssa Rodrigo, Gisèle
 • Díaz Ferreiro, Pilar
 • Otero Blanco, Carmen

Seminario de Inglés:

 • Cuervo Resumil, Xosé Manuel
 • Lema Bouzas, Isabel
 • Lorenzo Martínez, María
 • Alonso Giráldez, Xosé Miguel
 • López Rodríguez, Ana Isabel
 • Escudero Pérez, Marta

Seminario de Latín:

 • Sande Meijide, Concepción
 • Porto Reimóndez, Martín
 • Riveiro Arjones, Benigno E.

Seminario de Lingua e Literatura Española:

 • Ríos Creo, Mª Xesús
 • Méndez Búa, Xosé Lois
 • Santos García, Carmen
 • Sande Fernández, Mercedes
 • Estévez Vázquez, Mª Teresa
 • Vázquez Rozas, Consuelo

Seminario de Lingua e Literatura Galega:

 • Loureiro Rodríguez, Carlos
 • Oreiro Pensado, Xesús
 • Álvarez Ruíz, Lorenzo
 • Bugallo Sánchez, L. Miguel
 • Prada Bustillo, Mª Isabel

Seminario de Matemáticas:

 • Labraña Roselló, Delia
 • Ledesma Muñoz-Redondo, Xosé
 • López García, David
 • Ramos Lista, Fernando
 • Peña Rey, Celia
 • Coiradas Toba, Ana Mª
 • Hidalgo Cortijo, Raúl

Seminario de Relixión:

 • Campos Suárez, Ramón
 • Romero Molina, Emiliano
 • Touceda Riveira, Manuel

Seminario de Xeografía e Historia:

 • Bellot Rosado, Rosario
 • López Silva, Xosé
 • Rodríguez Caamaño, Mª Teresa
 • Mera Pérez, María
 • Lozano Arce, Xurxo
 • Martínez Crespo, Xosé

Profesorado do Centro en Comisión de Servizo:

 • - Marta Álvarez Montes (Xeografía e Historia), na Xunta de Galicia.
 • - Miguel Ares Diñeiro (Matemáticas), na Universidade de Santiago.
 • - Carmen Sendín Olivo (Inglés), no INGABAD de Lugo
 • - Ramón Varela Díaz (Ciencias Naturais), Licenza por estudios.