Volver

O noso primeiro boletín de divulgación matemática chamouse DousPiErre. Naceu en xaneiro do ano 2000 (Ano Mundial das Matemáticas). Publicamos 54 números entre os cursos 1999-2000 e 2005-2006.

           
           
           
           
           
           
           
           
           

Volver