Cuestións para repasar Estatística. 01

Volver ó menú principal.

 

Cada unha das tres  preguntas que compoñen este exercicio estará correctamente contestada se SELECCIONAS as opcións CORRECTAS e deixas SEN MARCAR as INCORRECTAS, nese momento aparecerá 10/10.