Cuestións para repasar estatística. 02.

Volver ó menú principal.

 

Cada unha das cinco preguntas que compoñen este exercicio, admite unha única resposta correcta. Ti debes decidir cal é esa resposta.