Cuestións para repasar estatística. 03

Volver ó menú principal.

 

Tes que encher os ocos que aparecen no texto do cadro da dereita. Cando remates pulsa o botón "Comprobar respostas". As respostas correctas pasarán a formar parte do texto, para o caso das incorrectas deberás intentalo de novo.

Resultados dos estudantes na convocatoria de xuño.

 

 

 

 

Velaquí algúns datos, correspondentes á materia de Tecnoloxía, obtidos polo alumnado de 3º de ESO:


 

 

 

 

 

Homes

Mulleres

 

Suspensos

 

7

 

Aprobados

30

 

65

 

43

 

 Na materia de Tecnoloxía de terceiro de ESO, estiveron matriculados 43 rapaces e rapazas.

Podemos observar que o número de homes aprobados foi 30, mentres que conseguiron aprobar un total de mulleres.

Constatamos, ademáis, os seguintes resultados:

O número de estudiantes aprobados foi de .
O número de estudiantes suspensos, .

Polo tanto, neste nivel hai estudiantes dos que son alumnos suspensos, alumnas suspensas, alumnos aprobados e alumnas aprobadas.