Cuestións para repasar estatística. 05

Volver ˇ men˙ principal.

 

Tes que encher os ocos que aparecen máis abaixo. Cando remates, pulsa o botón "Comprobar respostas". As respostas correctas pasarán a formar parte do texto, para o caso das incorrectas deberás intentalo de novo.

Completa a táboa da columna da esquerda.Nela móstranse algúns datos obtidos polo alumnado de 3º de ESO, correspondentes á materia de Inglés.

A partir dos resultados obtidos, contesta ás preguntas que se propoñen na columna da dereita. Nas respostas que non sexan números enteiros, debes facer un redondeo na cifra das centésimas. As partes enteira e decimal dun número separaranse escribindo unha coma na parte de abaixo.

InglÚs 3║ de ESO

 

Homes Mulleres
Suspensos 23 39
Aprobados 26
85

 


┐Cal Ú a porcentaxe de estudantes aprobados? %

┐Cal Ú a porcentaxe de mulleres do curso? %

┐Cal Ú a porcentaxe de alumnas suspensas? %

Entre os homes, ┐cal Ú a porcentaxe de aprobados? %

Entre os aprobados, ┐cal Ú a porcentaxe de mulleres? %


 

Volver ˇ men˙ principal.