Cuestións para repasar estatística. 06.

Volver ó menú principal.

 

Debes emparellar cada sumatorio co valor numérico que lle corresponda. Cando teñas decididos os cinco valores destas expresións, será o momento de premer o botón "Comprobar respostas".

Sum_01.jpg
Sum_2.jpg
Sum_3.jpg
Sum_4.jpg
Sum_5.jpg