Cuestións para repasar estatística. 08.

Tes que encher os ocos que aparecen no texto. Cando remates pulsa o botón "comprobar respostas". As respostas correctas pasarán a formar parte do texto, paro o caso das incorrectas deberás intentalo de novo.

 

Volver ˇ men˙ principal.

 

Baseándote nos datos que se expresan na táboa que aparece na columna da esquerda, contesta ás preguntas que se fan na columna da dereita.
Cando os resultados que acades teñan unha expresión decimal con máis de dúas cifras despois da coma, debes dar a túa resposta facendo un redondeo na cifra das centésimas.

Velaquí unha táboa que resume o número de faltas de ortografía cometidas na realizacións dun test por 116 estudantes:

 

N║ de faltas

N║ de estudantes

0

9

1

12

2

16

3

21

4

20

5

19

6

11

7

8

 

116

 

Estas son as preguntas:

¿Cal é a porcentaxe de estudantes que teñen, como moito, tres faltas de ortografía? %.

¿Cal é a porcentaxe de estudantes que teñen máis de 5 faltas de ortografía? %.

¿Cal é a porcentaxe de estudantes que teñen máis de tres e menos de seis faltas? %.

Indica cal é a porcentaxe de estudantes que teñen entre tres e seis faltas: %.

¿Cal é o valor da mediana? .

¿Cal é o valor da moda? .

Volver ˇ men˙ principal.