Cuestións para repasar estatística. 09.

Tes que encher os ocos que aparecen no texto. Cando remates pulsa o botón "comprobar respostas". As respostas correctas pasarán a formar parte do texto, paro o caso das incorrectas deberás intentalo de novo.

Volver ó menú principal.

O gráfico que che mostramos a seguir é un recorte dunha fotografía feita nunha exposición que trataba diversos aspectos da poboación do continente africano:
 
Sobre este gráfico imos facerche algunhas preguntas. Será máis doado conseguir as respostas se te axudas dunha calculadora.

Se os resultados que obteñas, para as tres primeiras preguntas, teñen unha expresión non enteira, debes facer un redondeo na cifra das unidades para dar a túa resposta utilizando un número natural (como é lóxico neste caso).

Recorda que, segundo a normativa internacional, para escribir números naturais de máis de tres cifras non se deben utilizar puntos de separación. Para facilitar a lectura recoméndase deixar un espazo entre cada tres cifras (comezando polo final).
     

ESTAS SON AS PREGUNTAS:


¿Cantos individuos practican relixións tradicionais?

¿Cantos non son musulmáns?

¿Cantos son católicos ou musulmáns?

¿Que porcentaxe representan os non católicos? %

¿Cal é a medida en graos do ángulo correspondente ó sector que representa ós individuos de relixión musulmá? º

Volver ó menú principal.