Volver  

MATHESIS é o noso actual boletín de divulgación matemática, vén sendo o herdeiro de DousPiErre. O cambio de cabeceira produciuse nos inicios do curso 2006-2007.

   

Número

Contidos

   

Mathesis_51

Os ósos de Neper, Reflexións áureas.

Mathesis_50

Sapore di sale, sapore di mare, Códigos de control: a letra do NIF.

Mathesis_49

V Feira Matemática. J. J. Durán Loriga, centenario do seu pasamento. Matemáticas de colores II.

Mathesis_48

XVI Día da Ciencia Na Rúa. Percy Alexander MacMahon: Matemáticas de colores.

Mathesis_47

Charles Babbage e Ada Byron. Sistemas de numeración octal e hexadecimal.

Mathesis 46

Xeometría en obxectos cotiás: A lámpada e a súa caixa. A fórmula de Brahmagupta.

Mathesis_45

Matrículas capicúa total, Fórmula de Euler.

Mathesis_44

Parellas numéricas Ruth-Aaron, Problemas délicos

Mathesis_43

Álxebra, unha disciplina con dous pais: Diofanto e Al-Jwarizmi

Mathesis_42    NOTA

2009-2010: Un curso enteiro atrapados no cuarto de Fermat.

Mathesis_41

Actividades de lectura para o curso 2010-2011.

Mathesis_40

Poliminós, O sistema de numeración dos aztecas.

Mathesis_39

Número para a IV Feira Matemática.

Mathesis_38

Número para o XV Día da Ciencia na Rúa

Mathesis_37

Fórmula de Pick. Números perfectos, números amigos.

Mathesis_36

Os números primos de Sophie Germain, Sistema de numeración binario.

Mathesis_35

Gauss. A cuadratura dun polígono convexo.

Mathesis_34

Ano Xacobeo. Gráficos estatísticos. Espirais.

Mathesis_33

Xilberte de Aurillac, o papa matemático. Álxebra de segundo grao

Mathesis_32

A lenda do nacemento do xadrez e as sucesións numéricas. Folerpa de Koch

Mathesis_31

Libros para actividades de lectura en matemáticas.

Mathesis_30

Torre de Hércules, Ler en matemáticas, ¿En que día nacín?, Galileo.

Mathesis_29

X Semana Matemátic, Sucesións por recorrencia e Número Plástico, Ano Darwin.

Mathesis_28

XIV Día da Ciencia na Rúa, III Feira Matemática, A Maxia das Estrelas, Coruña Teselada.

Mathesis_27    NOTA

Astronomía made in Galicia, A conxectura de Goldbach.

Mathesis_26

Pegadas femininas na historia da astronomía: As precursoras, Carolina Herschel, Primos de Mersenne.

Mathesis_25

Nomes propios da astronomía. Números metálicos.

Mathesis_24

Ano Internacional da Astronomía, O Último Teorema de Fermat.

Mathesis_23

No comment, Capicúas, Palíndromos.

Mathesis_22

Vesica Piscis, Martin Gardner.

Mathesis_21

Ler en matemáticas. Lecturas para terceiro. Lecturas para cuarto.

Mathesis 20

Ler en matemáticas. Lecturas para primeiro. Lecturas para segundo.

Mathesis_19

Leonardo Pisano, matemáticas con coellos. A Sucesión de Fibonacci. Media e extrema razón

Mathesis_18

Número para a II Feira Matemática. Coruña Cúbica: Torre de Hércules. Matemáticas: feminino/plural

Mathesis_17

Número para o XIII Día da Ciencia na Rúa. Coruña Cúbica. Matemáticas: feminino/plural.

Mathesis_16

A Cicloide, numeración maia, notación científica.

Mathesis_15

Matemáticas: feminino/plural, María Gaetana Agnesi, violencia doméstica 2007.

Mathesis_14

Cadrados máxicos.

Mathesis_13

Labirintos, A Banda de Möbius, Digresións labirínticas.

Mathesis_12

Colas decimais finitas e infinitas. O número Pi.

Mathesis_11

A mazá de Newton, Eratóstenes e o raio da Terra, Investigacións, Poesía e matemáticas, Problemas.

Mathesis_10

Ler en matemáticas. Exercicios arredor de textos literarios.

Mathesis_9

Demostración de Bhaskara II do Teorema de Pitágoras, Lilavati, Música e matemáticas, Estudos estatísticos.

Mathesis_8

Número para a I Feira Matemática: Os Elementos e os Poliedros de Pacioli. Sistemas de mumeración. Paseos polos Parques da Coruña II

Mathesis_7

Número para o XII Día da Ciencia na Rúa: Poliedros de Platón. Paseos polos parques da Coruña I

Mathesis_6

Cuentos del Cero, Papiro de Rhind, Citas coas matemáticas, Problemas.

Mathesis_5

Benoit Mandelbrot, Índice de Masa Corporal, Fractais, Violencia Doméstica 2006

Mathesis_4

Ler sobre Arquímedes: Arquímedes o despistado, Grafos, Problemas.

Mathesis_3

Matemáticas para comprender poesía, O problema de Dido, Elipse, Problemas.

Mathesis_2

Números primos, Problemas, Hipatia.

Mathesis 1

Botar a andar de novo..., ¿Por que Mathesis?, O Ábaco, Resume de prensa.
   
Volver