BIBLIOTECA

 

Principal

Programacións

Proxectos

Recursos

Profesorado

Enlaces externos

 A lectura comprensiva ocupa un posto destacado na programación. A biblioteca de 1° e 2° da ESO ten coma obxectivo último fomentar a lectura en inglés e espertar o interese dos rapaces pola literatura. Está composta de relatos adaptados  ó seu nivel de inglé,s; obras que permiten coņecer os aspectos básicos da cultura e literatura dos países de fala inglesa
Duración máxima do préstamo: 2 semanas

LIBROS DE LECTURA PARA 1° E 2° DA ESO

Kidnap

The Big Story
The Elephant Man
This is New York
The Phantom of the Opera
The Evil Painting
Just Like a Movie
The Evil Picture
Robin Hood
The Jungle Book
London (ed. Oxford)
London (Ed. Heinemann)
Bonnie and Clyde
Seasons and Celebrations
Time for a Robbery
The Three Musketeers
Rip Van Winkle
The Legend of Sleepy Hollow
Animals in Danger
Love or Money?
The Magic Pen
The Ghost Teacher
A Christmas Carol
The Secret Garden
Five Famous Fairy Tales
The Wrong Trousers
Poe's Tales of Mystery and Imagination
Robinson Crusoe
The Wonderful Wizard of Oz
The Bottle Imp
Deep Trouble