Bibliografía/Bibliography

 

Baggott, Andy. Sabiduría Celta.  del Vecchi, Barcelona, 2001.Bouzas, Pemón y Domelo, Xosé A. Mitos, ritos y leyendas de Galicia: La magia del legado celta. Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 2000.

Cunqueiro, Álvaro e Filgueira Iglesias, Araceli. Cociña Galega. Nova Galicia.

Fernández Senra, Marión e Xulio (dir). Castro Floxo. 25 anos de Arte, Cultura e tradicións populares. Caixanova. 2002.

 

Martínez, Tomé. Galicia Secreta. Ediciones Corona Borealis, Madrid, 2003.

Otero Pedrayo, Ramón (dir). Gran Enciclopedia Galega. GEG. 1974.