Proxecto Comenius / Comenius project

A vida no agro / Agricultural life
2004-05

Introducción / Introduction

 

"A vida no agro" é a segunda parte dun proxecto Comenius que empezou no 2002 baixo o título "A Tecnoloxía Agrícola Tradicional". O primeiro ano adicámonos a estudar as ferramentas e a tecnoloxía agrícola. Este ano, os catro socios que participamos neste proxecto: Grecia, España, Polonia e Italia estivemos a investigar sobre a vida no agro nos nosos países. Parte desta investigación consistiu en recoller fotografías antigas que amosasen aspectos da vida no agro. Tamén observamos e estudamos a vida agrícola hoxe, asistindo como observadores á realización das tarefas agrícolas e recollendo testemuña gráfica. O resultado dste traballo aparece aquí.´Este traballo estructúrase seguindo o ciclo natural da vida agrícola en estacións. Así podemos seguir as tarefas agrícolas que se fan en cada estación así como as costumes e as recitas de pratos típicos de cada época. Finalmente adicamos un apartado á relación entre a vida agrícola e o medio ambiente e outro ás roupas de traballo tradicionais.

 

Agricultural Life" is the second part of a Comenius project which started in 2002 under the title "Agricultural Technology Tradition". The first year we studied the tools and technology used in agriculture. This year the four partners that participate in the project:  Greece, Spain, Poland and Itlay were researching on the agricultural life in our countries. Part of this research consisted of collecting old pictures that show aspects of agriculturallife. We also observed and studied agricultural life today, attending as observers the different agricultural tasks and taking pictures of them. The result of this work is here. This project is organised according to the four seasons: the natural cycle of agriculture. So, we can follow the different agricultural tasks of each season as well as the customs and traditional recipies. Finally, we dedicate a section to the relationship between agricultural life and the environment and another one to the traditional clothes for work.

      Links/ligazóns