EXERCICIOS DE ACENTUACIÓN

Escribe de novo as seguintes frases, colocando os acentos
01.- Colleremos os osos da froita para non lixar o chan e faremolo rapidamente


02.- Cando e como o coñeciches?


03.- Quen foi: el so ou todos os que estan fora?


04.- Dificilmente poderas destruir a terra que pisamos, pois e mais cha do que pensei


05.- Ai ven o rapaz ese. E un bulebule, un fervellaverzas, un sarillo que non para quieto


06.- Vos facedeo facil, habil e friamente, e asi teredes o menor numero de erros


07.- Investiga quen ven co curman de Andres


08.- Preguntalles se teñen presa e cando volveran por aqui


09.- Como o queres, dareicho, pero non sei como nin cando


10.- Ese te vaiche arrefriar. Tomao axiña e logo se queres ves por outro


11.- Meteronselles na casa e non lles dan saido. Preguntalles quen son e cantos


12.- Que desastre baixar a segunda! Como puido ser!