Listado de programacións e presentacións do Departamento de Física e Química para o presente curso.

A notar que serán definitivas despois do 5 de outubro (ata entón pode haber algún cambio):

Programacións

Presentacións (resume da programación)

1BTFQ.doc, Programación de Física e Química de 1º Bach. Tecnolóxico

Presentacion1BTFQ.doc

2BTF.doc, Programación de Física de 2º Bach. Tecnolóxico

Presentacion2BTF.doc

2BTQ.doc, Programación de Química de 2º Bach. Tecnolóxico

Presentacion2BTQ.doc

3ESOFQ.doc, Programación de Física e Química de 3º ESO

Presentacion3ESOFQ.doc

3ESOAEFQ.doc, Programación de Física e Química de 3º ESO (adapt. curricular)

Presentacion3ESOAEFQ.doc

4ESOFQ.doc, Programación de Física e Química de 4º ESO

Presentacion4ESOFQ.doc

4ESODCMACT.doc, Programación da Materia de Ámbito Científico - Tecnolóxico de 4º ESO (diversificación Curricular)

Presentacion4ESODCMACT.docNota: as presentacións están en formato .doc, lexible por calquera procesaodor de textos, por exemplo, Open Office.

Volta á páxina principal do Departamento