Proxecto tipo da Feira (XIII edición) para descargar ou abrir direitamente con OpenOffice ou calquera procesador que admita formatos abertos

(05/05/26) Índice da relación de traballos das Feiras de ciencia e Tecnoloxía

Memoria final proxectos feira para descargar ou abrir direitamente con OpenOffice ou calquera procesador que admita formatos abertos

Listado de proxectos da feira (XII edición)

1ª revisión proxectos feira para descargar ou abrir direitamente con OpenOffice ou calquera procesador que admita formatos abertos

2ª rev. proxectos feira para descargar ou abrir direitamente con OpenOffice ou calquera procesador que admita formatos abertos