Xeometría


101 círculos

A cadratura do círculo, 3 puntos


Ángulo recto


Base ortogonal

Circunferencias tanxentes

Sucesión esférica

Feixe de rectas secantes

Feixe de planos

Feixe de rectas paralelas

Ferramentas da Xeometría

Impacto=rectas secantes

Mediatriz

Obtuso

Paralelas

Parelelas e perpendiculares en 3D

Paralelepípedo

Paralelas perpendiculares

Paravelas paralelas

¿Prisma ou pirámide?

Radios dunha circunferencia

Rectas con pendente baixo cero

Rede xeo-métrica

Salvados polas Matemáticas

Vectores coa mesma dirección

Xeo-metría

Xeometría en bruto