A reserva de cervos

Nos cumes baleiros non se albisca a ninguén.
Emporiso chega o eco de voces na distancia.
A luz que logra penetrar no profundo do bosque,
reflíctese duplicada no brión.

Lu Thai