Oda ós gansos
Gansos, gansos, gansos
Ddbrades o pescozo cara ó ceo e cantades.
as vosas plumas brancas aboian sobre la auga esmeralda.
as vosas patas vermellas empuxan as ondas cristalinas.

Luo Binwang