Cambios de configuración no servidor (centros.edu.xunta.es)

Coa finalidade de mellorar a seguridade deste servidor realizáronse os seguintes cambios:

  1. Desactivouse o acceso mediante webDAV.
  2. Suprimiuse o FtpWeb. Calquera subida de contidos deberá realizarse a través dun cliente ftp dende a rede educativa (rede do centro)
  3. O servidor xa non se comporta como cliente de internet. Esto siginifica que aquelas páxinas que obteñan contidos de sitios non aloxados no dominio edu.xunta.es, deixarán de funcionar. Para restaurar este servizo, deberá realizarse unha petición á UAC indicanto a url á que se desexa acceder e unha xustificación da necesidade do devandito acceso.
  4. O flag safe_mode de php activouse para todos os espazos sen excepción. Se algún centro precisa imperativamente que se lle desactive, deberá xustificalo cunha petición a UAC e certificar que o software que vai usar está actualizado e será mantido.
  5. Desactivaronse as utilidades contador de visitas e formmail.