Inicio As vilas O Colexio Actividades O Rillote PCPI Administración Suso de Marcos Xogos
                                   
 
  • Administración
                   
                                   
                                   
  - Horarios ESO        
                             
  - Horario de atención a pais        
                             
  - P.E.C.        
                             
  - Plan de Emerxencia e Evacuación                  
                             
  - Autorización para sair do centro        
                                   
  - Autorización para non coller o transporte á saída