Esta páxina caducou. A dirección da nova páxina web do centro é a seguinte:

 

http://www.edu.xunta.es/centros/cpiarmandocotarelo