Inicio As vilas O Colexio Actividades O Rillote PCPI Administración Suso de Marcos Xogos
                                   
                                 
O CENTRO
  • Organigrama:
 
DOCUMENTOS
 
ACTIVIDADES
 
PAIS NAIS
 
PROXECTOS
  • Proxecto Abalar
 
OUTROS
 
     
 
  • Proxecto "Abalar"

 

 

 
 

               O CPI Armando Cotarelo Valledor foi seleccionado para, a partir do curso 2011-2012 informatizar as aulas de 5º e 6º de E. Primaria e 1º e 2º de ESO. Estarán dotadas con un ordenador para cada neno, unha pizarra electrónica, un canón de proxección e un ordenador para compartir os profesores. Asimesmo contará cun armario destinado á carga eléctrica das baterías dos portátiles. O centro contará cun servidor propio para dar servicio a estas aulas.

               Empregarase software libre, tanto para o sistema operativo (Linux), como para as diversas aplicacións.

               O profesorado que imparte clases nestas aulas implicarase no uso destes medios como ferramentas de educación, para o que contarán coa formación correspondente.

               Como coordinador deste proxecto estará o profesor Xosé Anxo Grande Penela