Inicio As vilas O Colexio Actividades O Rillote PCPI Administración Suso de Marcos Xogos
                                   
                                 
O CENTRO
  • Servizos
  • Organigrama:
 
DOCUMENTOS
 
ACTIVIDADES
 
PAIS NAIS
 
PROXECTOS
 
OUTROS
 
     
 
  • Servizos

 

 

 
 
  • Comedor escolar

               Dividido en dous turnos: o primeiro turno corresponde aos comensais de Educación Infantil e Primaria . O segundo turno está destinado aos alumnos/as de ESO

 

  • Biblioteca escolar

               Está aberta nas horas de recreo e, en caso de mal tempo, despois de remata-lo comedor escolar. Aparte de abondosos fondos bibliográficos, conta con oito ordenadores a disposición do alumnado, pantalla, canón de proxección, TV e DVD. Leva a cabo préstamo de libros para a súa lectura fóra da propia biblioteca

 

  • Transporte escolar

               Está atendido por dúas empresas: Autos Rico de Boimorto e Autos Ramos de Sobrado. Entre ambas prestan servizo recollendo a nenos/as de tres concellos: Boimorto, Sobrado e Vilasantar, estes dous últimos acuden a Boimorto cando acadan a ESO no seus respectivos concellos