Inicio As vilas O Colexio Actividades O Rillote PCPI Administración Suso de Marcos Xogos
                                   
 
  • Biografía
 
  • BIOGRAFÍA DE SUSO DE MARCOS

Suso de Marcos: semblanza biográfica.

Suso de Marcos naceu en Boimorto ( A Coruña) no ano 1950. O seu nome para a sociedade é Jesús López García, pero o peso do consuetudinario comportamento popular condicionou que desde a súa infancia se engadira ó familiar "Suso" a continuación "de Marcos", tal como era (e é) coñecida a familia do artista desde tempos atrás.

A súa infancia transcorre no medio rural e de forma humilde. Pronto apunta o seu gusto polo traballo de tallado: o seu pai realizaba apeiros de labranza con madeira e o seu fillo, en varias ocasións, mostrou  curiosidade por esa actividade.

Pronto se traslada á veciña cidade de A Coruña, donde simultanea o traballo en talleres de artesanía coa súa formación técnico-artística na  Escola de Artes e Oficios desta cidade. Máis tarde  trasladarase a Madrid (1973 ) e alí, ó tempo que completa a súa formación na  Escola Central, traballa xa con escultores como Pau Paissa, Ortega Bru ou Juan de Avalos. Determinantes na súa formación artística, se nos presentan nesta época as visitas ó Museo do Prado e as viaxes ultrapirenaicas a Italia, Xugoslavia, Grecia, Inglaterra e Francia, na percura do coñecimento das novedades artísticas de vangarda.

En 1975 inicia a súa actividade expositiva e xa en 1976 recibe a terceira medalla en escultura no  Certame Nacional de Belas Artes, celebrado en Madrid.

Sigue viaxando ó extranxeiro e a difusión da súa obra é cada vez maior: Madrid, París, A Coruña, Ourense, Segovia, Cuenca, Guadalaxara... acollen con éxito a súa producción.

En 1979 chega a Málaga para ocupa-la praza de Axudante de Talla (disciplina que busca a formación artesanal do alumno) da Escola de Artes Aplicadas e Oficios Artísticos. As súas aspiracións artísticas e as súas inquedanzas creativas faranlle proxecta-la creación da disciplina de Talla en Madeira, que superará o límite artesanal e asentarase sobre a finalidade artística. Por méritos propios, obten en 1992 a praza de profesor numerario desta nova disciplina, praza que todavía hoxe segue a ocupar.

Dende o ano da súa chegada ata hoxe, Málaga  presenciou o su crecemento nos dous camiños polos que ven discurrindo a súa relación coa escultura: Por un lado, na súa dedicación á ensinanza, como transmisor de inquedanzas artísticas. Por outro, na súa producción escultórica persoal, á súa vez repartida entre a libre creación e as obras de temática relixiosa que responden a unha demanda pública (non esquezamos o compoñente relixioso da cultura andaluza).

As súas inquedanzas culturais ( exposicións e obras súas lle vinculan á Literatura, á Historia, á Pintura. ..), a súa progresión no emprego de materiais ( primeiro, madera; logo ferro e madeira; máis tarde, cristal, auga, ferro, poliester, metacrilato, luz artificial. ..), as súas frecuentes exposicións e os nomeamentos de carácter académico (ingreso en 1986 na  Real Academia de Belas Artes de San Telmo e en 1991 na Real Academia Galega de Belas Artes de A Coruña ), amosan o seu afán de  progreso e perfeccionamento artístico, así como a súa incuestionable valía como escultor.

Este percorrido pola vida e pola obra de Suso de Marcos quedaría incompleto se non se adicasen estas derradeiras líñas a suliñar o seu altruísmo e empeño en favorecer a aqueles interesados pola cultura: en 1987 crea  Premio de Talla Suso de Marcos, que cada año vense faciendo realidade; en xunio de 2001 entreganse, no CPI Armando Cotarelo de Boimorto, as primeras Axudas ós Estudios Suso de Marcos, que van encamiñadas a contribuir económicamente á formación académica daqueles alumnos con maiores inquedanzas culturais