Nelson Rolihlahla Mandela

O 5 de decembro de 2013 morría Nelson Mandela, o primeiro presidente negro dunha Suráfrica libre do rexime racista do Apartheid. Mandela foi un loitador dende a súa xuventude que reclamou a igualdade de dereitos para todas e todos os surafricanos, independentemente da cor da súa pel. 

Pagou un alto prezo, 36 anos no cárcere, moitos deles no penal de Robben Island, pero non se dobregou e finalmente o goberno racista de Pretoria tivo que ceder e, tras liberalo, convocar eleccións libres que Mandela, á fronte do Congreso Nacional Africano, gañou.

Deste xeito convertíuse no presidente que había rematar co sistema do Apartheid, dotando a Suráfrica dun sistema igualitario onde a cor da pel non significase diferencia de dereitos.

Con esta caza do tesouro imos tentar aprender algo da súa vida e dos principios que defendeu.

cc

Copyright (c) 2013 Sitename.com. All rights reserved. | Photos by FotogrphDesign by FreeCSSTemplates.org.